top of page

อ้วนลงพุง คืออะไร สาเหตุอ้วนลงพุง (Truncal obesity) หมายถึง การสะสมไขมันเกินของร่างกายที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นจุด โดยเฉพาะที่กระเพาะและรอบท้อง ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ และอายุขัยที่ยืนยาวได้

การวัด “truncal obesity” ด้วย BMI ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพราะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไขมันสะสมอยู่ตรงไหนบนร่างกาย แต่การวัด "สัดส่วนรอบเอวต่อความสูง" (Waist-to-Height Ratio: WtHR) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวินิจฉัย “truncal obesity” ที่เป็นการวัดเพื่อเทียบขนาดเส้นรอบเอวกับความสูง ซึ่งค่าที่ถือว่าพอดี คือ 0.5 และถ้าค่าตั้งแต่ 0.52 ขึ้นไป ก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้อายุไม่ยืนได้ โดยเฉพาะในผู้ชาย


ยกตัวอย่าง ผู้ชายอายุ 30 ปี ที่มีค่า WtHR = 0.7 จะมีความเสี่ยงเสียชีวิตเร็วขึ้น 7.2 ปี เมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกัน ส่วนผู้หญิงที่อายุ 30 ปี ถ้ามีค่า WtHR= 0.7 ก็จะมีความเสี่ยงเสียชีวิตเร็วขึ้น 4.6 ปี

อ้วนแบบลงพุง เป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น

  • การกินอาหาร - อาหารที่ให้พลังงานสูง (เช่น ไขมัน) แต่ไม่ออกกำลังกาย ทำให้ไปสะสมที่ท้องมาก และยังพบจากการวิจัยพบว่า คนที่ดื่มแอลกอฮอร์สม่ำเสมอ จะอ้วนลงพุงได้ง่าย

  • ความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น โรคไฮโปไทรอยด์ (ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ) เป็นต้น

  • การใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้า ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น


โรคที่มีความเสี่ยงสูงและสัมพันธ์กับคนอ้วนลงพุง (มากกว่าอ้วนแบบทั่วไป) คือ

  • โรคหัวใจ

  • โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

  • มะเร็ง

  • อายุสั้น


===========


อ้างอิง:ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page