top of page

ผลของ NMN ต่อร่างกาย

อัปเดตเมื่อ 6 ก.พ.


ผลของ NMN ต่อร่างกาย
ผลของ NMN ต่อร่างกาย

NMN (Nicotinamide Mononucleotide) เป็นสารที่ได้รับความสนใจมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นที่กล่าวถึงมากทางด้านสรรพคุณ ที่ช่วยในการชะลอวัย


บทความนี้จะขอสรุปสั้นเกี่ยวกับ NMN ดังนี้


  • NMN เป็นสารที่พบได้ในร่างกายคนเรา

  • NMN เป็นสารในกลุ่มวิตามินบี 3 เป็นสารตั้งต้นของสาร NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) ที่พบได้มากรองจากโมเลกุลน้ำ หมายความว่า NMN เมื่อเข้าสู่ร่ายกาย จะถูกแปลงไปเป็น NAD+ ก่อนจะถูกนำไปใช้งาน

  • NAD+ มีความสำคัญมากต่อการทำงานของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย

  • ปริมาณของ NAD+ ในร่างกายที่มากหรือน้อย จะบ่งบอกว่า ร่างกายคนเรากำลังจะเสื่อมโทรมตามอายุ หรือดูเยาว์วัย

สรุปผลของ NMN ต่อร่างกาย แบบรวบรัดดังนี้ NMN ช่วยเพิ่มระดับพลังงาน

เรามักจะได้ยินบ่อยครั้งว่า คนที่ได้รับ NMN จะมีพลังงานมากขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่เพลียง่าย อึดทนกว่าปกติ ซึ่งมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า หนูมีอายุที่ได้รับ NMN จะมีความแข็งแกร่งและอึดทนมากขึ้นถึง 80% อ้างอิง :-

NMN ช่วยเพิ่มความจำ

พบว่าคนที่กิน NMN เป็นประจำ จะพูดเหมือนกันว่า มีความจำดีขึ้น และรู้สึกเรียนรู้เร็ว และมีสมาธิดีขึ้นมาก ซึ่งก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้ว่า หนูที่ได้กิน NMN จะมีผลต่อการทำงานของสมอง ทั้งในเรื่องของความจำที่ดีขึ้นและเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น

กราฟ – จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่า เลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะดีขึ้นในหนูแก่ที่ได้รับ NMN (แท่งกราฟสีเขียว) เมื่อเทียบกับหนูแก่ที่ไม่ได้รับ NMNจากกราฟนี้ จะเห็นว่า หนูแก่ที่ได้รับ NMN (กราฟเส้นเขียว) จะมีความจำที่ผิดพลาดใกล้เคียงกับหนูหนุ่ม ในขณะที่หนูแก่ที่ไม่ได้รับ NMN จะมีความที่จำผิดพลาดมากกว่า

NMN ช่วยให้เส้นเลือดทั่วร่างกายแข็งแรงขึ้น

มีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่า NMN ช่วยให้เส้นเลือดในคนมีอายุ กลับมาดูอ่อนเยาว์และยืดหยุ่นมากขึ้น

จากกราฟ หนูแก่ที่ได้รับ NMN (ONMN) จะมีการขยายตัวของเส้นเลือดดีเทียบเท่ากับหนูหนุ่ม (YC) และหนูหนุ่มที่ได้รับ NMN (YNMN)

NMN ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่ผนังเส้นเลือด
NMN ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่ผนังเส้นเลือด

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเซลล์บุผนังเส้นเลือด (endothelial cell) ของหนูแก่ที่ได้รับ NMN จะมีขนาดของไมโตคอนเดรีย (แหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ - ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง) ใหญ่ใกล้เคียงกับไมโตคอนเดรียของหนูหนุ่ม ในขณะที่หนูแก่ที่ไม่ได้รับ NMN จะมีขนาดไมโตคอนเดรียที่เล็กกว่ามาก

อ้างอิง :- - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26970090/ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ NMN สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ ... 
⫸ Tel. 082-777-4461, 092-247-7006 
⫸ Line ID: baramilab หรือ sale.04 


NMN ช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกาย

เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่า กระบวนการเผาผลาญในคนที่มีอายุจะลดลงมาก ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย จากงานวิจัย จะพบว่า

  1. NMN จะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance) - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068222/NMN

  2. NMN ช่วยลดน้ำหนักในผู้สูงอายุ และช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นและมากขึ้น


 

NMN ช่วยลดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ในผู้สูงวัย

เมื่อมีอายุมากขึ้น ส่วนต่างๆ ร่างกายจะเริ่มทำงานน้อยลง เช่น สายตา ความแข็งแกร่ง ความอดทน ระดับพลังงาน ความหนาแน่นของกระดูก และภูมิต้านทาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นผลจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายที่เป็นไปตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยในหนูแก่พบว่า เมื่อได้รับ NMN จะช่วยให้อวัยวะต่างๆ ที่เสื่อม กลับมาทำงานได้ดีขึ้น อ้างอิง :- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068222/

 

NMN ช่วยให้การเจริญพันธุ์ดีขึ้น

มีรายงานว่า คนที่ได้รับ NMN บางส่วนจะมีความต้องการทางเพศสูงขึ้น และมีการทดลองที่บ่งชี้ว่า NMN และอนุพันธ์ จะช่วยให้หนูแก่กลับมาเจริญพันธุ์ได้อีกครั้ง อ้างอิง :- - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7063679/

 

NMN ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น เซลล์ต้นกำเนิดจะเริ่มลดจำนวนลง และเซลล์ต้นกำเนิดที่เหลืออยู่ ก็จะทำงานน้อยลงไปด้วย ซึ่งก็สอดคล้องว่า เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะทั่วร่ายกายจะเริ่มเสื่อม มีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การให้กิน NMN หรือการเพิ่มระดับ NAD+ จะช่วยให้เซลล์ต้นกำเนิดกลับมาทำงานดีขึ้น แบ่งตัวมากขึ้น เกิดเซลล์ใหม่มากขึ้น สุดท้ายคืออวัยวะที่เคยเสื่อมจะค่อยๆ ฟื้นฟูกลับมาทำงานได้ดี อ้างอิง :-

 

NMN ช่วยซ่อมแซม DNA

NMN ช่วยเซลล์ในการซ่อมแซม DNA ที่เสียหายจากการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่ง DNA ที่เสียหายนี้จะเป็นผลให้อวัยวะทั่วร่างกายเริ่มเสื่อม และเราจะเริ่มรู้สึกว่าแก่ตัว


จากการศึกษาวิจัยในหนูที่ได้รับ NMN พบว่า มีการลดจำนวนของ DNA ที่เสียหายอย่างชัดเจน ดูจากกราฟ จะเห็นว่า ในเซลล์ตับของหนูแก่ที่ไม่ได้รับการรักษา (O-PBS) จะมีจำนวน DNA ที่เสียหายจำนวนมากเมื่อเทียบกับหนูแก่ที่ได้รับ NMN (O-NMN) ซึ่งใกล้เคียงกับ DNA ที่เสียหาย ที่พบในหนูหนุ่ม (Y-PBS)

มีอีกงานวิจัยที่น่าสนใจ คือ หนูที่ได้รับการฉายแสง (ทำให้มี DNA ถูกทำลายจำนวนมาก) จะมีเม็ดเลือดแดงถูกทำลายจำนวนมาก แต่หลังจากที่ได้รับ NMN เข้าไป หนูพวกนี้ก็จะมีระดับเม็ดเลือดแดงสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับการฉายแสงแต่ไม่ได้รับ NMN

หนูที่ได้รับการฉายแสงและได้รับสาร NMN (NMN+IR) มีระดับของเม็ดเลือดแดงสูงกว่า (วัดค่าของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง) หนูที่ได้รับการฉายแสงแต่ไม่ได้รับสาร NMN (Veh+IR)


ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ และยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากที่บ่งชี้ถึงผลของ NMN ต่อการชะลอวัย ซึ่งจะทะยอยนำมาเผยแพร่ต่อไป

#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page