top of page

น้ำมัน CBD จากกัญชง (Hemp CBD) หรือจากกัญชา (Cannabis CBD) จะเลือกซื้อแบบไหนดี?

น.พ.บรรลือ กองไชย - Barami Lab

 

ช่วงนี้เริ่มมีผลิตภัณฑ์ CBD เข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น และสิ่งที่เราควรรู้คือ ผลิตภัณฑ์ CBD ที่จำหน่าย จะมีแหล่งที่มา 2 ที่เท่านั้นคือ

  • จากกัญชง เราเรียกว่า Hemp CBD และ

  • มาจากกัญชา (Marijuana) เราเรียกว่า Cannabis CBD

บางท่านอาจจะสงสัยว่า แล้ว CBD ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร แบบไหนที่ออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากันระหว่าง CBD ที่ได้จากกัญชงและ CBD ที่ได้จากกัญชา


เนื่องจาก CBD มีแหล่งที่มาทั้งจากกัญชงและกัญชา เรื่องนี้จะเป็นประเด็นให้สงสัยกันทั้งในด้านการตลาดและด้านสรรพคุณในอนาคต ดังนั้นผู้บริโภคควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างและข้อดีข้อเสียก่อนจะตัดสินใจซื้อ


ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า สาร CBD (Cannabidiol) มีสูตรโมเลกุลเพียงแบบเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะมาจากกัญชาหรือกัญชง


ดังนั้นเมื่อไปที่ร้านจำหน่าย คุณจะพบว่ามีผลิตภัณฑ์ CBD Oil ให้เลือก ขวดแรกเป็น CBD Oil ที่ได้จากกัญชง และอีกขวดเป็น CBD Oil ที่ได้จากกัญชา คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อขวดไหน?

+ จะเลือกซื้อแบบไหน


ก่อนอื่นเราควรรู้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือเรื่อง entourage effect ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของสารต่างๆ ที่สกัดได้จากดอกกัญชาหรือกัญชา ที่มีทั้ง terpenes, flavonoids และสารในกลุ่ม cannabinoids ด้วยสัดส่วน % ที่แตกต่างกันและเหมาะสมสำหรับโรคหรืออาการที่หวังผลในการรักษา


ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจกับความหมายนี้ก่อนคือ

  • Full-spectrum CBD มีสารสกัดทุกชนิดในพืช cannabis (ทั้ง Cannabinoids + Terpenes + Flavonoids + Chlorophyll + lipids + อื่นๆ - เพิ่มเติม ) แน่นอนว่าจะมีสาร THC อยู่ด้วย แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ มีดังนี้

    • Full-spectrum CBD ที่ได้จากกัญชง (Hemp) จะต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก

    • Full-spectrum CBD ที่ได้จากกัญชา (Cannabis) จะมี THC มากกว่า 0.2% โดยน้ำหนักได้ และยังจัดเป็นยาที่อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

  • Broad-spectrum CBD มีสารสกัดทุกอย่างในพืช cannabis ยกเว้นสาร THC ดังนั้น Broad-spectrum CBD จะเรียกเฉพาะกับ กัญชง เท่านั้น

  • CBD Isolate มีเฉพาะ CBD บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว จะไม่มีสารอื่นในพืช cannabis ปนมาด้วย และในกลุ่มนี้จะไม่นำมาใช้บริโภคหรือขายทั่วไป ส่วนมากจะใช้ในทางการแพทย์เป็นหลัก


ในฐานะผู้บริโภค เวลาซื้อมาใช้ จะคำนึงเรื่องผลลัพธ์จากการใช้เป็นหลัก ดังนั้นเรื่อง Entourage effect จึงมีความสำคัญมากในการพิจารณาซื้อมาใช้


จุดที่อยากจะเน้นก็คือ ถ้าเป็น Full-spectrum CBD ที่ได้จากกัญชา จะให้ผลการรักษาที่ต่างจากกัญชง เพราะว่า จะมีสาร THC > 0.2% ผสมอยู่ด้วย (จัดอยู่ในกลุ่มยา) ในขณะที่ Full-spectrum CBD ที่ได้จากกัญชงมีสาร THC <0.2% (ไม่จัดเป็นยา) ทำให้สรรพคุณการรักษาจึงแตกต่างกันไปด้วย แต่จะได้ผลในการรักษาแต่ละอาการ/โรค มากน้อยแค่ไหนขื้นอยู่กับสัดส่วนของ cannabinoids - terpenes ที่ทำให้เกิด entourage effect


ส่วน Broad-spectrum CBD เนื่องจากไม่มีสาร THC อยู่เลย ถ้าคำนึงในเรื่อง entourage effect จะให้ผลการใช้ไม่น่าจะดีเท่า Full-spectrum CBD แต่ก็ไม่แน่เสมอไป ขึ้นอยู่กับแต่ละโรคและอาการที่ตอบสนองมากกว่า


ดังนั้นเวลาเลือกซื้อ Full-spectrum หรือ Broad-spectrum CBD ควรถามว่าได้จากกัญชา หรือกัญชง แต่ถ้าเป็น Isolate CBD จะมีสรรพคุณที่เหมือนกันไม่ว่าจะได้จากกัญชาหรือกัญชง เพราะในส่วนผสมจะมีเฉพาะสาร CBD เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


Isolate CBD (ไม่ว่าจากกัญชา/กัญชง) ไม่แนะนำให้นำมาใช้โดดๆ เพราะจะไม่มีฤทธิ์ที่เกิดจาก entourage effect นอกจากนี้ยังมีราคาที่สูงกว่า Full-spectrum หรือ Broad-spectrum CBD


+ NOTE:

ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ จะต้องมีสลากที่ระบุ (หรือในใบ COA) ว่าเป็น Full-spectrum CBD หรือ Broad-spectrum CBD ซึ่งจะมีสรรพคุณในการรักษาได้ดีกว่าพวก Isolate CBD


bottom of page