มาตรฐาน & รางวัล

มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อมาตรฐานที่ดีกว่า 

GMP

ISO 9001

GMP และ ISO 9001:2015

บารามี แลบบอราทอรีส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก  BUREAU VERITAS เมื่อ 17 พฤษภาคม 2019  -  ตรวจสอบหมายเลข (Certificate No.) ได้ที่  Bureau Veritas Certication (Thailand) Ltd.  16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang 10130, Thailand - Tell +662 670 4800

Geneva
Innovation Awards

รางวัลจากการประกวดที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

บารามี แลบบอราทอรีส์ ร่วมกับทาง เบร คอสเมติก แลบ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับรางวัล เหรียญทอง (Golden Award on Stage) โดยได้รับเกียรติให้ประกาศบนเวที ซึ่งมีเพียง 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประกาศชื่อจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 1000 รายการ จาก 30 กว่าประเทศ

รางวัล

รางวัลที่ได้รับภายในประเทศไทย

บารามี แลบบอราทอรีส์ ได้รับรางวัลจากการทำวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ใบประกาศวุฒิสภา

ใบประกาศเกียรติคุณมอบให้

นายแพทย์บรรลือ กองไชย "การผสมผสานการแพทย์ และการแพทย์ทางเลือก"

เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ประจักษ์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ใบ รง.4

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ นิคมอุตสาหกรรม รังสิต โพรสเพอร์ เอสเตด จำกัด   ถนนพหลโยธิน  หมู่ 5  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร : 02-516-1118 ถึง 9

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 - 17.30 น.

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
  • icon-line
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon