มาตรฐาน & รางวัล

มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อมาตรฐานที่ดีกว่า 

ISO GMP Barami Lab

GMP

ISO 9001

GMP และ ISO 9001:2015

บารามี แลบบอราทอรีส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก  BUREAU VERITAS เมื่อ 17 พฤษภาคม 2019  -  ตรวจสอบหมายเลข (Certificate No.) ได้ที่  Bureau Veritas Certication (Thailand) Ltd.  16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang 10130, Thailand - Tell +662 670 4800

ISO GMP Barami Lab

Geneva
Innovation Awards

รางวัลจากการประกวดที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

บารามี แลบบอราทอรีส์ ร่วมกับทาง เบร คอสเมติก แลบ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับรางวัล เหรียญทอง (Golden Award on Stage) โดยได้รับเกียรติให้ประกาศบนเวที ซึ่งมีเพียง 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประกาศชื่อจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 1000 รายการ จาก 30 กว่าประเทศ

ISO GMP Barami Lab

รางวัล

รางวัลที่ได้รับภายในประเทศไทย

บารามี แลบบอราทอรีส์ ได้รับรางวัลจากการทำวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ISO GMP Barami Lab

ใบประกาศวุฒิสภา

ใบประกาศเกียรติคุณมอบให้

นายแพทย์บรรลือ กองไชย "การผสมผสานการแพทย์ และการแพทย์ทางเลือก"

เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ประจักษ์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ISO GMP Barami Lab

ใบ รง.4

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ นิคมอุตสาหกรรม รังสิต โพรสเพอร์ เอสเตด จำกัด   ถนนพหลโยธิน  หมู่ 5  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี