top of page

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

DSC_0301.jpg

คุณค่าของเรา

ที่ Barami Laboratories เรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยยกระดับชีวิตของผู้คน ค่านิยมด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์ของเราเป็นแนวทางที่เราเลือกทํา

Innovation Lab Culture

ที่ Barami Laboratories วัฒนธรรมองค์กรของเราถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการทํางานร่วมกัน  เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนสมาชิกในทีมของเราให้บรรลุศักยภาพสูงสุดและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์และการทดลอง

ร่วมงานกับเรา
สนใจเข้าร่วมทีมกับเราหรือไม่? ... กรุณาตรวจสอบตําแหน่งว่างของเราและสมัครโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครของเรา:
Upload File
bottom of page