top of page

TMG / Trimethylglycine/ Betaine คืออะไร? ... มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 22 ม.ค.


TTMG / Trimethylglycine/ Betaine คืออะไร? ... มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?
TMG / Trimethylglycine/ Betaine คืออะไร? ... มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?

Trimethylglycine หรือ TMG หรือ betaine anhydrous เป็นสารในกลุ่ม betaine ซึ่งเป็นสารประกอบสําคัญที่ร่างกายผลิตได้เอง


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการศึกษากันอย่างมากถึงประโยชน์ของ TMG (Trimethylglycine) ที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นและมีอายุที่ยืนยาว จากการศึกษา TMG พบว่าช่วยการทำงานของระบบหัวใจและเส้นเลือด, เพิ่มประสิทธิภาพด้านการกีฬาและการฟื้นตัว, ป้องกันสภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมการทํางานของอินซูลิน และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด


บทความนี้ เราจะมาศึกษาวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสาร trimethylglycine, รวมทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพ, พร้อมกับปริมาณที่เหมาะสม, ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, และวิธีการหาอาหารเสริม TMG ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะซื้อมาบริโภคควรขอคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พูดคุยกับแพทย์เสมอก่อนที่จะเริ่มอาหารเสริมTMG / Trimethylglycine/ Betaine คืออะไร?


เป็นสารในกลุ่ม Methyl group ที่มีอยู่ในกระบวนการเผาผลาญของ Methionine ในร่างกาย TMG จะปล่อยสาร methyl group ให้กับสาร homocysteine แล้วเปลี่ยนกลับไปเป็น Methionine กลไกนี้ช่วยให้ระดับ homocysteine ในร่างกายไม่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 


นอกจากนี้ นักวิจัยเชื่อว่า จากการให้สารกลุ่มเมธิลนี้, TMG อาจจะช่วยในการผลิต S-adenosylmethionine ซึ่งจะช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและความเสียหายของ DNA.

TMG มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?


อาหารเสริม TMG มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งมีการทำวิจัยยืนยันเรื่องนี้กันมาก ล่าสุดมีการค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ trimethylglycine ที่น่าสนใจดังนี้


TMG ช่วยลดระดับ Homocysteine


มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า อาหารเสริม TMG สามารถลดระดับของ homocysteine ในเลือดได้ ถ้า homocysteine ที่มีความเข้มข้นสูง จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (*) จากการรีวิวการศึกษา 5 รายการในปี 2013 (*) พบว่าการใช้ TMG 4 กรัมต่อวันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์สามารถลดระดับ homocysteine ในเลือดในคนที่มีสุขภาพดี


การรีวิวอีกรายงานก็ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน (*) โดยสังเกตว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ TMG 4 กรัมต่อวันจะมีการลดระดับ homocysteine ในเลือดลง โดยไม่มีผลกระทบที่ไม่ดีเกิดขึ้นต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เช่น ระดับคอเลสเตอรอล หรือความดันโลหิตTMG ช่วยลดอาการซึมเศร้า (Reducing Depression)


มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า การใช้ trimethylglycine รักษาภาวะซึมเศร้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาต้านอาการซึมเศร้าบางชนิดได้ มีการยืนยันว่า TMG จะเพิ่มการออกฤทธิ์ของ S-adenosyl-methionine (SAMe) ซึ่งเป็นสารที่มักใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลาง ในการศึกษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าจำนวน 64 คน, คนที่ได้รับ TMG และ SAMe เป็นเวลาหนึ่งปี พบว่าอาการของพวกเขาดีขึ้นมากกว่าผู้ป่วยที่ใช้ SAMe เพียงอย่างเดียว (*)


TMG อาจช่วยให้อาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าดีขึ้นได้ การวิจัย (*) ชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขทั้ง 2 กรณีนี้อาจจะเชื่อมโยงกับ homocysteine ในเลือดที่สูง ดังนั้นการลดระดับ homocysteine ลง, TMG ก็สามารถลดความรุนแรงของภาวะสุขภาพจิตเหล่านี้ได้TMG ช่วยการทำงานของอินซูลิน


มีการศึกษาจำนวนมากพบว่า การเสริม TMG จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่ออินซูลิน การศึกษาที่ (*) พบว่า การบริโภค บีเทน (Betaine) และโคลีน (Choline) ในปริมาณที่สูง, จะมีประสิทธิภาพในการลดการดื้อต่ออินซูลินได้


การทำวิจัยในคนไข้โรคตับที่ได้รับ Trimethylglycine ยังแสดงให้เห็นผลจากการใช้ TMG เพื่อป้องกันและรักษาโรคตับ จากการรีวิวงานวิจัย (*) มีข้อสังเกตว่า การเสริมบีเทน (TMG) ช่วยยับยั้งการอักเสบ, ช่วยเพิ่มความต้านทานต่ออินซูลิน, ลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในตับ และเพิ่ม autophagy เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการทํางานของตับให้ดีขึ้น


ทีมนักวิจัยแนะนําว่า TMG ทํางานร่วมกับ AMPK, LXRα, protein kinase B (Akt), Caspase-3 และเส้นทางการส่งสัญญาณอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานในกรณีของโรคตับTMG สนับสนุนการทำงานของ NAD+ booster


ทุกคนที่ได้กินอาหารเสริม NAD+ booster ทั้ง NR และ NMN ควรจะกิน TMG ร่วมด้วยเช่นกัน เนื่องจาก NAD+ booster จะลดกลุ่มเมทิลในร่างกายได้ โดย NAD+ จะทำให้กลุ่มเมทิลแตกตัวและกําจัดออกจากร่างกายผ่านกระบวนการขับถ่าย 


การเสริม TMG ควบคู่ไปกับสารตั้งต้น NAD+ ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ร่างกายจะมีระดับ methyl group ที่เหมาะสมสําหรับการทํางานที่จําเป็นอื่นๆ.TMG ช่วยรักษาการขาดดุล Methylation ในออทิสติก


จากการศึกษาพบว่า Autism spectrum disorder (ASD) มีการเชื่อมโยงกับความบกพร่องของเมทิลเลชั่น ภาวะที่ซับซ้อนนี้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและความผิดปกติของสมองและความบกพร่องที่ต่อมไร้ท่อ, ภูมิคุ้มกัน, การล้างพิษและระบบย่อยอาหาร ส่วนหนึ่งของการรักษาออทิสติก จะใช้ trimethylglycine เพื่อทำให้ความผิดปกติในกระบวนการเมทิลเลชั่นดีขึ้น


มีการศึกษา (*) ในเด็กออทิสติกพบว่า การให้กิน TMG ขนาด 1 กรัมและกรดโฟลินิก (Folinic acid) 800 ug ต่อวัน เป็นเวลาสามเดือน จะปรับให้สารที่เกี่ยวข้องกับ Methylation cycle เป็นปกติ รวมถึง homocysteine, adenosine, SAM, SAH และเมไทโอนีน การปรับปรุงยังรวมถึงระดับกลูตาไธโอนและซิสเทอีนด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า การรักษาเพื่อแก้ไขทั้งกระบวนการเผาผลาญของผู้ป่วยและปรับปรุงผลความรู้ความเข้าใจและการพูดดีขึ้นTMG ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพร่างกาย


การรับประทานอาหารเสริม TMG จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกาย จากการรีวิวงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (*) พบว่า การกิน TMG ช่วยเพิ่มองค์ประกอบและประสิทธิภาพของร่างกาย ในผู้ป่วย ที่ทําการออกกำลังแบบต้านทาน (Resistance excercise) และความอดทน 


กลไกนี้ยังไม่ชัดเจน แต่นักวิจัยเชื่อว่า TMG ช่วยเพิ่มการผลิตโปรตีน, ลดความเมื่อยล้าและเพิ่มการสังเคราะห์ครีเอทีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่างกาย นอกจากนี้ เอกสารการวิจัยอื่นๆ (*) ยังพบว่า การเสริม TMG ช่วยเพิ่มพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเห็นได้ชัด.TMG ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ


จากการวิจัยการนอนหลับ ได้แสดงให้เห็นว่า การเสริม TMG จะช่วยเพิ่มการผลิต S-adenosylmethionine (SAMe) ในร่างกาย การวิจัยเบื้องต้น (*) แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มระดับ SAMe อาจจะช่วยบรรเทาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจในขณะนอนหลับ ซึ่งจะช่วยให้การนอนหลับโดยรวมมีคุณภาพดีขึ้น


เรื่องนี้จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อประเมินกลไกที่ TMG และ SAMe ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วย

แหล่งที่มาและรูปแบบของ TMG


Trimethylglycine สามารถพบได้ทั้งจากธรรมชาติในแหล่งอาหาร และเป็นอาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน อาหารมักจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของสารอาหารที่ดูดซึมได้ การรับประทานอาหารเสริม จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สําหรับการเสริมสร้างสุขภาพและอายุยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมี ความบกพร่องของ methylation หรือการขาดสารอาหารบางอย่าง.


เมื่อพูดถึงไตรเมทิลไกลซีนในอาหาร (*) มีแหล่งอาหารมากมายที่มีความเข้มข้นของ TMG ตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน ดังนี้:


  • รำข้าวสาลี/Wheat bran (1,339mg per 100g serving)

  • จมูกข้าวสาลี/wheat germ (1,241mg per 100g serving)

  • ผักโขม (600mg per 100g serving)

  • ควินัว/Quinoa (390mg per 100g serving)TMG ขนาดและปริมาณที่แนะนำ


ปัจจุบันยังไม่มีคําแนะนําปริมาณการใช้อย่างเป็นทางการ สําหรับการรับประทานอาหารเสริม TMG, ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แนะนำให้กิน TMG ขนาด 750 มก. และ 3,000 มก. (3 กรัม) ต่อครั้ง จากการรีวิวที่ตีพิมพ์ในปี 2018 (*) ตั้งข้อสังเกตว่า trimethylglycine มีความปลอดภัยเมื่อใช้ในปริมาณสูงถึง 15 กรัมต่อวัน


สิ่งสําคัญที่ต้องรู้ว่า การศึกษาส่วนใหญ่ (*) ที่ทำเกี่ยวกับ TMG จะใช้ปริมาณระหว่าง 500 มก. และ 9 กรัมต่อวัน ซึ่งจะแบ่งให้กินตามจำนวนครั้งที่กำหนดต่อวัน


หากคุณกําลังวางแผนที่จะรับประทานอาหารเสริม TMG ในชีวิตประจําวันของคุณ ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมผลข้างเคียงและปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของ Trimethylglycine


คนส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร TMG พบผลข้างเคียงน้อยมากหรือไม่มีเลย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคือ ปัญหาทางเดินอาหาร รวมถึง ท้องอืด, ตะคริว, คลื่นไส้อาเจียน, อาหารไม่ย่อย และท้องเสีย ซึ่งมักจะเกิดตอนกิน TMG ในปริมาณสูง

#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page