top of page

NAD Plus หรือ NAD+ (เอ็นเอดี พลัส) คืออะไรNAD ย่อมาจาก Nicotinamide Adenine Dinucleotide (นิโคตินาไมด์ อะดีไนน์ ไดนิวคลีโอไทด์) เป็นสารที่พบในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอายุขัยของเซลล์ในร่างกาย ช่วยส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์


นอกจากนี้ยังเป็นสารประกอบสำคัญของร่างกายมนุษย์ในการช่วยซ่อมแซม DNA ซ่อมแซมเซลล์ ช่วยให้การเผาผลาญพลังงาน (เมตาโบลิซึ่ม) ของเซลล์ดีขึ้น มีความจำเป็นต่อการมีชีวิตที่ยืนยาว ช่วยชะลอกระบวนการแก่ชรา และชะลอการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัย


NAD+ ถูกค้นพบครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.1906 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว และเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้รู้จัก NAD+ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุด ดร.เดวิด ซินแคลร์ (David Andrew Sinclair) ศาสตราจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง สารเอ็นเอดีพลัส (NAD+), สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) และ เซอร์ทูอีน (Sirtuins) จนมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้ใช้วิธีลำดับพันธุกรรมขั้นสูงพิสูจน์ว่า NAD+ กระตุ้นการทำงานของยีนส์ชะลอวัยได้ และได้ชื่อว่าเป็น ‘โมเลกุลแห่งความหนุ่มสาว’


NAD+ ถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ ทำให้นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เลือกใช้ NAD+ เป็นตัวหลักที่มีบทบาทสำคัญในเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-Ageing ในการพัฒนาตัวยาใหม่ล่าสุด เพื่อชะลอวัยและชะลอการเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆ


หน้าที่ของ NAD+ คือ เสริมประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานของทุกเซลล์ในร่างกาย NAD+ จึงเปรียบได้กับเชื้อเพลิงที่ช่วยเรื่องการทำงานของร่างกาย ได้แก่


  • ช่วยชะลอวัย

  • ช่วยปกป้องและซ่อมแซม DNA และทำให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้น

  • ช่วยให้การทำงานของสมองดีและแข็งแรงขึ้น

  • ช่วยปกป้องการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากอายุที่มากขึ้น

  • เพิ่มความวัยต่ออินซูลิน ทำให้อาการเบาหวานทุเลา


เมื่อปี 2004 มีข่าวใหญ่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เรื่องการค้นพบสารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ที่มีอยู่ในองุ่นแดง (ที่ใช้ทำไวน์แดง) นั้น ทำให้หนูแข็งแรงและมีอายุยืน จึงทำให้เกิดกระแสการดื่มไวน์แดงอย่างกว้างขวาง ซึ่งคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือ ดร. David Sinclair นั่นเอง


ปัจจุบันงานวิจัยด้านการชะลอวัยได้พัฒนาไปมาก ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเซลล์ และการแก่ตัวของเซลล์ในเชิงลึกมากขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่า มี 3 องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการชะลอวัยและช่วยซ่อมแซมเซลล์ คือ


  • NAD+ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทำงานของเซลล์ใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

  1. กระตุ้นและเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดรีย (คือ แหล่งสร้างพลังงานระดับเซลล์ เทียบได้กับโรงงานผลิตพลังงาน) ที่อยู่ในเซลล์ ช่วยในการแปลงสารอาหารให้เป็นพลังงาน เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนการทำงานทุกอย่างของเซลล์ และ

  2. ชะลอการเสื่อมของเซลล์ ทำให้เซลล์แข็งแรง และมีสุขภาพดี

  • เซอร์ทูอีน (Sirtuins) คือ โปรตีนที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการแก่ชราและการมีชีวิตที่ยืนยาว เกี่ยวข้องในกระบวนการตายของเซลล์ การอักเสบ และความต้านทานต่อความเครียดของเซลล์ต่อภาวะต่างๆ รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มนุษย์มียีน Sirtuins ทั้งหมด 7 ตัว แต่ตัวที่สำคัญที่สุด คือยีน SIRT-1 ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้น จะทำให้มีการสร้างโปรตีนเซอร์ทูอีนมากขึ้น ดร. Sinclair พบว่า เมื่อให้หนูกิน Resveratrol ผลคือ โปรตีนเซอร์ทูอีนมีจำนวนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้หนูแก่ย้อนวัยกลับมาเป็นหนูหนุ่มได้

  • ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) คือ แหล่งผลิตพลังงานให้เซลล์ในร่างกายทั้งหมด ซึ่งถ้าไม่มีพลังงาน เซลล์ทั่วร่างกายก็จะหยุดทำงาน และตายในที่สุด


จากการศึกษาวิยัยพบว่า ...


NAD+ จะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ประเมินว่า ระดับของ NAD+ เมื่ออายุ 50 ปี จะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของ NAD+ เทียบกับตอนแรกเกิด และเหลือเพียง 10% เมื่ออายุ 70 ปี และจะลดน้อยลงมาก

ที่สำคัญคือ แม้จะกินเรสเวอราทรอลและทำให้ระดับ SIRT-1 เพิ่มขึ้น แต่หากระดับ NAD+ ยังต่ำอยู่ SIRT-1 ก็จะไม่ทำหน้าที่ในการดูแลเซลล์ ทำให้เซลล์ค่อยๆ เสื่อมสภาพและตายไปในที่สุด นั่นหมายความว่า NAD+ จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ SIRT-1 ทำงานได้ตามปกติ


เวลาที่เรากินอาหาร จะมีสารอาหารส่งไปหล่อเลี้ยงที่เซลล์ ดังนั้น Mitochondria จึงต้องทำงานหนัก ซึ่งกระบวนการลำเลียงสารอาหารมาแปลงเป็นพลังงานนั้น ต้องใช้ NAD+ ทำให้มี NAD+ มีปริมาณลดน้อยลงในการนำไปดูแลไม่ให้เซลล์แก่ และในทางตรงกันข้าม การอดอาหาร และการออกกำลังกายกลับกลายเป็นการช่วยเพิ่ม NAD+ ในร่างกาย การรรับประทานอาหารเสริมเพื่อเพิ่ม NAD+ ให้กับร่างกาย ทำให้ไม่ต้องอดอาหาร และออกกำลังกาย จึงเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาและไม่ต้องการทรมานตนเองด้วยการอดอาหาร


ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page