top of page

Cannabinoids - ขุมทรัพย์ที่รอเวลา

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ค. 2564


ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า Cannabinoids คืออะไร


Cannabinoids เป็นกลุ่มสารที่ได้จากการสกัดดอกของพืชกลุ่ม Cannabis ซึ่งมีทั้งกัญชง (Hemp) และ กัญชา (Marijuana) ซึ่งสารที่สกัดจากดอกมีด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่ คือ

 1. Cannabinoids ที่รู้จักกันดีคือ CBD, THC และ CBN

 2. Terpenes เป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่น มีความหลากหลายมาก และพืชที่มีกลิ่นทุกชนิดจะมีสารนี้อยู่ด้วย

 3. Flavonoids พบได้ในพืชทุกชนิด มีฤทธิ์สำคัญคือ ต้านอนุมูลอิสระ (Patent Antioxidant)


ในอดีตกัญชาและกัญชงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดในหลายประเทศ ทำให้มีการศึกษาวัจัยในวงจำกัด ที่เน้นเฉพาะด้านการแพทย์เท่านั้น


แต่หลังจากที่มีการปลดล๊อคกัญชงออกจากรายการยาเสพติด เป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาค้นคว้าพืชในกลุ่ม Cannabis กันอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันได้มีการค้นพบสารในกลุ่ม Cannabinoids กันกว่า 200 ชนิด มีสารหลายตัวที่ยังไม่ได้มีการศึกษาในเชิงลึกถึงศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการรักษาโรค ด้านความงาม และสุขภาพ


เราเองก็ได้เห็นมาแล้วถึงความมหัศจรรย์ในการใช้สารสกัดที่ได้จากพืชกลุ่ม Cannabis ในการรักษาโรคหลายชนิด ประเด็นสำคัญคือการทำงานร่วมกันทั้งในกลุ่ม cannabinoids ด้วยกันและสารต่างกลุ่มเช่น terpenes และ flavonoids เป็นต้น ส่งผลให้การรักษาโรคต่างๆ อย่างอัศจรรย์


นี่จึงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่รอการศึกษาค้นคว้าและนำมาเปิดเผยให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

พืชในกลุ่ม Cannabis (ทั้งกัญชงและกัญชา) จัดเป็นพืชพวก "Hyperaccumulator" คือจะดูซึมสารและแร่ธาตุต่างๆ ในดินที่อยู่โดยรอบ (รวมถึงสารปนเปื้อนอื่น และโลหะหนัก ด้วย) และสะสมตามส่วนต่างๆ ของต้น ความสามารถในการดูดซึมสารและแร่ธาตุต่างๆ นี้ ประกอบกับกัญชงและกัญชาจะสามารถแปลงสภาพแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้ไปเป็นสารในกลุ่ม Cannabinoids และ terpenes ที่แตกต่างกันออกไปอย่างน่าสนใจ


ตัวแปรที่มีผลต่อการผลิตสาร Cannabinoids และ terpenes ขึ้นอยู่กับ

 • ปริมาณและขนิดของแร่ธาตุในดิน

 • ประเภทปุ๋ยที่ใช้

 • สภาพอากาศในพื้นที่ปลูก ทั้ง อุณหภูมิ แสงแดดและความชื้น

 • เวลาสั้นยาวของกลางวันและกลางคืน

 • สายพันธุ์ของกัญชง

 • ความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์

 • ศัตรูพืช

ตัวแปรทั้งหมดนี้ นอกจากจะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของสาร cannabinoids แล้ว บางตัวแปรอาจจะส่งผลถึงความหลากหลายของสาร cannabinoids และความเข้มข้น ตัวอย่างเช่น สายพันธุ์กัญชงขนิดเดียวกัน ถ้านำไปปลูกในแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพดินและสภาพอากาศที่ต่างกัน ทำให้ได้สาร cannabinoids ที่ต่างกัน CBD และ CBG สูง ในขณะที่อีกพื้นที่อาจจะให้สาร CBD และ Delta-8 THC สูงก็ได้ เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังต้องศึกษาวิจัยและทดลองกันต่อไป


ปัจจุบันได้มีการจัดหมวดหมู่สารในกลุ่ม Cannabinoids เป็นกลุ่มย่อย โดยอ้างอิงจากโครงสร้างทางโมเลกุล รายการทั้งหมดด้านล่างนี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ เพื่อรอการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์รักษาโรคต่างๆ ดังนี้NOTE: ข้อย้ำอีกทีนะครับว่า นี่คือแหล่งของทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีมูลค่าอย่างมหาศาลที่รอคอยให้มีการค้นคว้าและวิจัย - สำหรับทุกคน!


Parent Cannabinoid และ Cannabinoid Variations

Cannabichromenes
 • Cannabichromene (CBC) - parent

 • Cannabichromenic acid (CBCA)

 • Cannabichromevarin (CBCV)

 • Cannabichromevarinic acid (CBCVA)

 • Cannabichromanone (CBCF)


Cannabicyclols
 • Cannabicyclol (CBL) - parent

 • Cannabicyclolic acid (CBLA)

 • Cannabicyclovarin (CBLV)


Cannabidiols
 • Cannabidiol (CBD) - parent

 • Cannabidiol monomethylether (CBDM)

 • Cannabidiolic acid (CBDA)

 • Cannabidiorcol (CBD-C1)

 • Cannabidivarin (CBDV)

 • Cannabidivarinic acid (CBDVA)

 • Cannabidiphorol (CBDP)


Cannabielsoins
 • Cannabielsoin (CBE) - parent

 • Cannabielsoin acid A (CBEA-A)

 • Cannabielsoic acid B (CBEA-B)


Cannabigerols
 • Cannabigerol (CBG) - parent

 • Cannabigerolic acid (CBGA)

 • Cannabigerolic acid monomethylether (CBGAM)

 • Cannabigerol monomethylether (CBGM)

 • Cannabigerovarin (CBGV)

 • Cannabigerovarinic acid (CBGVA)


Cannabinols and cannabinodiols
 • Cannabinol (CBN) - parent

 • Cannabiorcool (CBN-C1)

 • Cannabinol-C2 (CBN-C2)

 • Cannabinol-C4 (CBN-C4)

 • Cannabinolic acid (CBNA)

 • Cannabinodiol (CBND)

 • Cannabinodivarin (CBVD)

 • Cannabinol methylether (CBNM)


Cannabivarins
 • Cannabivarin (CBV) - parent

 • Cannabinodivarin (CBVD)


Cannabitriols
 • Cannabitriol (CBT) - parent

 • 10-Ethoxy-9-hydroxy-delta-6a-tetrahydrocannabinol

 • 8,9-Dihydroxy-delta-6a-tetrahydrocannabinol

 • Cannabitriolvarin (CBTV)


Delta-8-tetrahydrocannabinols
 • Delta-8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) - parent

 • Delta-8-tetrahydrocannabinolic acid (Δ8-THCA)


Delta-9-tetrahydrocannabinols
 • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) - parent

 • Delta-9-tetrahydrocannabiorcol (THC-C1)

 • Delta-9-tetrahydrocannabinol-C4 (THC-C4)

 • Delta-9-Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA)

 • Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid A (THCA-A)

 • Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid B (THCA-B)

 • Delta-9-tetrahydrocannabiorcolic acid (THCA-C1)

 • Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid-C4 (THCA-C4)

 • Delta-9-Tetrahydrocannabiphorol (THCP)

 • Delta-9-tetrahydrocannabivarin (THCV)

 • Delta-9-tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA)


Cannabifuran
 • Cannabifuran (CBF) - parent

 • Dehydrocannabifuran (DCBF)


Cannabiripsols
 • Cannabiripsol (CBR) - parent


Misc. Cannabinoids
 • 10-Ethoxy-9-Hydroxy-Delta-6a-Tetrahydrocannabinol

 • 10-Hydroxy-9-oxo-Delta-8-Tetrahydrocannabinol

 • 10-O-Ethyl-bis-nor-Cannabitriol

 • 10-oxo-Delta-6a-Tetrahydrocannabinol (OTHC)

 • 10a-Hydroxy-Delta-9,11-Hexahydrocannabinol

 • 2-Formyl-Delta-9-Tetrahydrocannabinol

 • 3-Hydroxy-Delta-4,5-Cannabichromene

 • 3,4,5,6-Tetrahydro-7-Hydroxy-Alpha-2-Trimethyl-9-n-Propyl-2,6-Methano-2H-1-Benzoxocin-5-Methanol (OH-iso-HHCV)

 • 4-Acetoxy-Cannabichromene

 • 6a-R-Cannabichromanone-B

 • 7-Hydroxy-Cannabichromane

 • 7-Hydroxy-Cannabinol

 • 7-R-Cannabicoumarononic Acid

 • 7,8-Dihydrocannabinol

 • 8,9-Dihydroxy-Delta-6a-Tetrahydrocannabinol

 • 8-oxo-Delta-9-Tetrahydrocannabinol

 • 8a-Hydroxy-Delta-9-Tetrahydrocannabinol

 • 9,10-Anhydrocannabitriol

 • 9β,10β-Epoxyhexahydrocannabinol

 • 9a,10a-Tetrahydrocannabinol Epoxide

 • Anhydrocannabimovone

 • Bis-nor-Cannabichromanone

 • Bis-nor-Cannabitriol

 • Cannabichromaonone-D

 • Cannabicoumaronone

 • Cannabiglendol

 • Delta-7-cis-Iso-Tetrahydrocannabivarin

 • Delta-7-trans-Iso-Tetrahydrocannabinol

 • Delta-9-cis-Tetrahydrocannabinol (cis-THC)

 • Delta-9-nor-Tetrahydrocannabinol

 • Delta-9-nor-Tetrahydrocannabinolic Acid

 • Hexahydrocannabinol

 • Isocannabitrol

 • O-Propyl-Cannabidiol

 • Trihydroxy-Delta-9-Tetrahydrocannabinol (triOH-THC)Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page