top of page

Alpha-ketoglutarate (AKG) คืออะไร? ... มีประโยชน์อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา


Alpha-ketoglutarate (AKG) คืออะไร? ... มีประโยชน์อย่างไร?
Alpha-ketoglutarate (AKG) คืออะไร? ... มีประโยชน์อย่างไร?

Alpha-ketoglutarate (อัลฟาคีโตกลูตาเรต) เป็นสารสําคัญที่ควบคุมการเผาผลาญพลังงาน, การแสดงออกของ DNA, การสร้างกรดอะมิโนและ การตอบสนองต่อการอักเสบ AKG จะลดน้อยลงประมาณ 10 เท่าระหว่างอายุ 40-80 ปี ทําให้เป็นเป้าหมายหลักสําหรับทำเป็นอาหารเสริมชะลอวัย (Longevity Supplements) จากการศึกษาในสัตว์ ทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าตกใจจากการให้กิน AKG ซึ่งรวมถึงการยืดอายุขัยและการชะลอการเกิด ภาวะหรือโรค ที่สัมพันธ์กับอายุได้อย่างมีนัยAlpha-ketoglutarate (AKG) คืออะไร?


Alpha-ketoglutarate (AKG) เป็นสารประกอบที่มีประสิทธิภาพสูมมาก มีบทบาทสําคัญในกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่าง โดยเฉพาะที่ Kreb's cycle, AKG จะถูกผลิตขึ้นเมื่อเซลล์สลายโมเลกุลอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงาน จากนั้นจะไหลเข้ามาภายในเซลล์และอยู่ระหว่างเซลล์ ทําให้กระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์การทำงานได้เต็มที่ รวมทั้งการส่งสัญญานต่างๆ มันยังมีบทบาทในการแสดงออกของยีน ทําหน้าที่เป็นกลไกกํากับดูแล เหมือนกับป้องกันความผิดลาดจากการถอดรหัสของ DNA ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ และทําให้เกิดโรคและความเจ็บป่วยตามมา เช่น มะเร็ง


ที่น่าตกใจ คือ ระดับ AKG ในร่างกายจะลดลงประมาณ 10 เท่า ในช่วงอายุ 40 - 80 ปี นักวิจัยด้านชะลอวัย ได้พบความสัมพันธ์ของการลดลงนี้กับกระบวนการแก่ชราโรค, โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุและอัตาการเจ็บป่วย


Alpha-ketoglutarate เป็นสารเคมีภายในเซลล์ ซึ่งหมายความว่า ร่างกายผลิตขึ้นได้เอง ไม่สามารถหาได้จากอาหาร แต่การศึกษาบางชิ้นระบุว่า สามารถเก็บรักษาไว้ได้จากการอดอาหาร และรับประทานอาหารคีโตเจนิค อาหารเสริมที่มีสาร AKG น่าจะเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ต้องการรักษาระดับสุขภาพ เมื่ออายุมากขึ้น


บทความนี้ เราจะพูดถึงผลกระทบของอัลฟาคีโตกลูตาเรตต่อกระบวนการแก่ชรา, ผลกระทบที่ทำให้สุขภาพถดถอย และวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการรับประทานอาหารเสริม AKG ที่เป็นเครื่องมือยืดอายุขัยตัวใหม่ที่น่าตื่นเต้นกันประโยชน์ต่อสุขภาพและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น


อย่าลืมก่อนที่จะซื้อ AKG มารับประทาน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเสมอ สตรีมีครรภ์, สตรีที่กําลังให้นมบุตร, และเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมเสมอ


ประโยชน์และสรรพคุณของ AKG ต่อสุขภาพ:


 • ช่วยให้อายุยืนยาว/ยืดอายุขัย

 • ลดอัตราการเจ็บป่วย

 • ควบคุมพลังงานและกระบวนการเผาผลาญ

 • ช่วยเพิ่มระดับ Glutamine

 • ล้างพิษในร่างกาย (Detoxifies Body)

 • ส่งเสริมสุขภาพในทางเดินอาหาร

 • ช่วยลดน้ำหนัก

 • ช่วยสังเคราะห์คอลลาเจน

 • ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของ Stem Cells

 • ป้องกันกระดูผุ


ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลข้างเคียงของ AKG:


โดยทั่วไปถือว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรต ปลอดภัยสําหรับการบริโภคผ่านทางช่องปาก อย่างไรก็ตามจําเป็น ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เด็กและสตรีที่กําลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยง

AKG ทำงานอย่างไร?


Alpha-ketoglutarate เป็นกรดอัลฟาคีโต ที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการทางชีวภาพพื้นฐานหลายอย่าง จากการวิจัยเรื่องอายุยืนที่เกี่ยวกับอัลฟาคีโตกลูตาเรตยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ดูเหมือนว่า จะมีกลไกสําคัญอย่างน้อย 4 ประการ ซึ่งก็รวมถึงการรักษากระบวนการเผาผลาญ, ช่วยการแปลงกรดอะมิโนที่สําคัญ, ปกป้อง DNA และยับยั้งการอักเสบเรื้อรัง


#1 AKG ช่วยรักษากระบวนการเผาผลาญ


อัลฟาคีโตกลูตาเรต มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเผาผลาญ มันผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไขมัน, คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน หลังจากการย่อยอาหารโมเลกุลของอาหาร จะถูกย่อยสลายและในที่สุดก็จะถูกส่งไปยังทุกเซลล์ในร่างกาย นี่คือจุดเริ่มต้นการทำงานของ AKG


ภายในเซลล์ การเผาผลาญอาหารเกิดขึ้นภายใน ไมโตคอนเดรีย ซึ่งมักจะเรียกกันว่า "Power house" ของเซลล์ - โรงงานผลิตพลังงาน ภายในไมโตคอนเดรีย กระบวนการที่เรียกว่า Kreb's Cycle (หรือที่เรียกว่า Citric Acid Cycle) จะแปลงโมเลกุลอาหารเป็นพลังงาน ที่เซลล์สามารถนำไปใช้ได้และทำให้ดำเนินเซลล์อยู่รอดต่อไป


นอกจากนี้ Kreb's Cycle ก็ยังผลิตของเสียตามมาด้วย ซึ่งรวมถึง ROS (reactive oxygen species)


จากการทำวิจัยเรื่องอายุยืนยุคใหม่บ่งชี้ว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรตเป็นหนึ่งในผลพลอยได้ที่สําคัญที่สุดของ Kreb's cycle ตามที่ Timothy Rhoads และ Rozalyn Anderson ได้ระบุไว้ในบทความปี 2020 ที่ตีพิมพ์ใน Cell Metabolism "ด้วยอิทธิพลที่หลากหลายของ AKG อาจจะถูกมองว่า เป็นตัวกลางในกระบวนการเผาผลาญแบบพื้นฐาน" และสุดท้าย ก็จะส่งผลต่อกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ ซึ่งก็รวมถึง การถ่ายโอนกรดอะมิโน (Transamination of Amino acid), DNA methylation, และลดการอักเสบ#2 AKG - การถ่ายโอนกรดอะมิโน (Transamination of amino acids)


หนึ่งในงานสําคัญ ที่อัลฟาคีโตกลูตาเรตทําก็คือ การทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเปลี่ยนแปลงและถ่ายโอนกรดอะมิโน เมื่อโปรตีนถูกย่อย มันจะแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กพื้นฐานที่เรียกว่า กรดอะมิโน


จากนั้น alpha-ketoglutarate จะทำหน้าที่เป็นตัวรับกลุ่มกรดอะมิโนนี้ พร้อมทั้งเพิ่มกรดอะมิโนชนิดอื่นเข้ามา และนำมาผลิตเป็น glutamate ที่เป็นกรดอะมิโนตัวใหม่ที่เฉพาะออกไป หรือจะเป็นเอ็นไซม์ ซึ่งจะไปกระตุ้นกลไกสำคัญทางชีวภาพต่อไป


ที่สําคัญที่สุดของกระบวนการนี้คือ การถ่ายโอนของ alpha-ketoglutarate และ aspartate ซึ่งส่งผลให้เกิดสารประกอบใหม่สองชนิด คือ กลูตาเมต (Glutamate) และ ออกซาโลอะซิเตต (Oxaloacetate)


ปฏิกิริยานี้มีความสําคัญ เนื่องจากกลูตาเมตเป็นสิ่งจําเป็นในการผลิตสารหลายชนิดใน "glutamine family" ของกรดอะมิโน สารเคมีตระกูลนี้รวมกัน คิดเป็นประมาณ 25% ของกรดอะมิโนทั้งหมดที่ร่างกายมนุษย์ใช้ และเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับกระบวนการต่างๆ เช่นการเจริญเติบโตของเซลล์, การล้างพิษ, การทํางานของระบบประสาท, การเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ (*)


ด้วยกลไกนี้ alpha-ketoglutarate จึงทําหน้าที่เป็นโมเลกุลพื้นฐาน ที่กําหนดขั้นตอนการเผาผลาญกรดอะมิโน และการทํางานของเซลล์ที่เหมาะสม หากไม่มี alpha-ketoglutarate, เซลล์จะไม่สามารถเผาผลาญโมเลกุลอาหารเพื่อสร้างเป็นพลังงาน, สร้างกรดอะมิโนที่จำเป็น, ทําการสังเคราะห์โปรตีนได้ หรือแม้แต่การสร้างสารสื่อประสาท (neurotransmitters) ที่จําเป็นต่อการทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่การทำงานของสมอง การย่อยอาหาร รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย#3 AKG: ปกป้อง DNA ผ่านทาง methylation


DNA เป็นเหมือนกับชุดพิมพ์เขียวที่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ วิธีการที่สิ่งมีชีวิตพัฒนาการ, การทําหน้าที่, การเติบโต และการผลิตที่เกิดซ้ำวนเวียน ตลอดวงจรชีวิตของมัน


การทำงานในลักษณะนี้ เป็นการวางรากฐานสําหรับการแสดงออกทางพันธุกรรม นั่นคือ วิธีการที่ DNA จะถูกใช้ในการแปลงเป็นโปรตีนและสารเคมีอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการมีชีวิตในที่สุด การแสดงออกทุกอย่าง ตั้งแต่ความสูงไปจนถึงสีตา รวมทั้งมะเร็ง คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของการแสดงออกทางพันธุกรรมตามที่เข้ารหัสโดย DNA ของสิ่งมีชีวิต


อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบกลไกสำคัญตัวหนึ่งที่ซับซ้อนและน่าสนใจ นั่นคือ epigenome แม้ว่าจะมีค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1900 แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเข้าใจบทบาท ที่มีผลกระทบที่ลึกซึ้งของ epigenome ต่อ DNA และอายุยืน


ตามที่สถาบันวิจัยจีโนมแห่งชาติ (National Genome Research Institute) epigenome เป็นชุดของสารเคมีที่สามารถปรับเปลี่ยน DNA ได้ ด้วยเหตุนี้ epigenome จึงเป็นตัวที่เปลี่ยนวิธีการแสดงออกของยีน (*) ความเครียดจากสิ่งแวดล้อม และการเกิดโรค เป็นตัวอย่างของปัจจัยภายนอกที่จะมีอิทธิพลต่อ epigenome จึงส่งผลต่อการแสดงออกของ DNA


เรื่องนี้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายและอาจถึงแก่ชีวิตสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มีอายุมาก เมื่อเวลาผ่านไปความเครียดจากสิ่งแวดล้อม อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic ที่ส่งผลต่อ DNA การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางสรีรวิทยาและความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น มะเร็งเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญ


โชคดีที่ยังมีกระบวนการที่ช่วยปกป้อง DNA จากความเสียหาย ที่เรียกว่า DNA methylation และนี่คือที่มาของ อัลฟาคีโตกลูตาเรต


DNA methylation เป็นกระบวนการที่สารเคมีจับติดอยู่กับยีนเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่า ยีนพวกนี้ ยังคง "เปิด" หรือ "ปิด" การใช้งานอยู่ กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพในเซลล์ที่อายุน้อย และมีสุขภาพดี แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันจะสูญเสียการทํางานไป เนื่องจาก DNA methylation สูญเสียการควบคุม epigenome ซึ่งจากการศึกษาบ่งชี้ว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (*)


DNA methylation เป็นกระบวนการที่สารเคมีจับติดอยู่กับยีนเฉพาะจุด
DNA methylation เป็นกระบวนการที่สารเคมีจับติดอยู่กับยีนเฉพาะจุด


อย่างไรก็ตาม alpha-ketoglutarate ดูเหมือนจะส่งเสริม DNA methylation และรักษาการแสดงออกของ DNA ที่ดีต่อสุขภาพ (*) เป็นผลให้นักวิทยาศาสตร์ด้านชะลอวัยเชื่อว่า โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุจํานวนมาก สามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการรักษาระดับอัลฟาคีโตกลูตาเรตที่เพียงพอตลอดช่วงครึ่งหลังของชีวิต


#4 AKG - ส่งเสริม Cytokine ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory cytokines)


นอกเหนือจากการส่งเสริมการเผาผลาญที่ดีต่อสุขภาพและช่วยปกป้อง DNA แล้ว, Alpha-ketoglutarate ยังมีประโยชน์เรื่องต้านการอักเสบอย่างมาก นี่เป็นสัญญาณสําคัญของสารประกอบที่ช่วยอายุยืน เนื่องจากการอักเสบเรื้อรัง มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความแก่ชราและการพัฒนาของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ (*) การอักเสบยังทําให้ความเจ็บป่วยและโรคบางอย่างแย่ลงไปอีก ตัวอย่างเช่น การอักเสบมักถูกมองว่าเป็น "ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ" ของการลุกลามของมะเร็ง (*)


โชคดีที่ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีกลไกในตัว เพื่อลดการอักเสบลง ระบบภูมิคุ้มกันสามารถลดการระคายเคืองและลดอาการอักเสบลงได้ ด้วยการใช้โปรตีนต้านการอักเสบพิเศษที่เรียกว่า ไซโตไคน์ (Cytokines) (*) อัลฟาคีโตกลูตาเรตได้แสดงให้เห็นว่า ช่วยส่งเสริมการทำงานของไซโตไคน์เหล่านี้ และลดการอักเสบในหนู (ดูรายละเอียด้านล่าง)


สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีระบบป้องกันที่สําคัญอีกระบบหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการอักเสบเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุนั่นคือ โปรตีนที่ทรงพลังที่เรียกว่า nuclear-factor-kappa-B หรือ NF-KB โปรตีนนี้ทําหน้าที่เป็น transcription factor ซึ่งหมายความว่า มันมีส่วนร่วมในกระบวนการถอดระหัส DNA และใส่เข้าไปใน RNA โดยเฉพาะการเปิดใช้งาน NF-KB ทําให้เกิดการสร้างไซโตไคน์ ในทางกลับกัน การยับยั้ง NF-KB ช่วยลดการอักเสบและเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค (*)


นอกเหนือจากการส่งเสริมไซโตไคน์ต้านการอักเสบแล้ว alpha-ketoglutarate ยังช่วยป้องกันการอักเสบเรื้อรังและการอักเสบทั้งระบบ โดยทําหน้าที่เป็นสารยับยั้งกลไก NF-KB (*)

ประโยชน์ของ AKG


มีอย่างน้อย 3 สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อศึกษาถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ของอัลฟาคีโตกลูตาเรต


ประการแรก การวิจัยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แม้ว่าโดยทั่วไป AKG จะถือว่าปลอดภัยสําหรับการบริโภคของมนุษย์ แต่จําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและอายุยืน


ประการที่สอง อาหารเสริม อัลฟาคีโตกลูตาเรต มักจะมีส่วนผสมของธาตุอื่นที่จะยึดกับ AKG เช่น แคลเซียม (Ca) และ อาร์จินีน ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด ดังนั้นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้


ประการที่สาม ระดับอัลฟาคีโตกลูตาเรตตามธรรมชาติ อาจแตกต่างกันไปตามพันธุกรรมของแต่ละบุคคล, อาหาร, และแม้แต่การอดอาหาร ด้วยเหตุนี้ ประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของอาหารและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล


ตามที่อ้างถึงข้างต้น ระดับ AKG ลดลงอย่างมีนัยสําคัญหลังจากอายุ 40 ปี ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่การป้องกันการลดลงของ AKG อาจเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลาย เนื่องจากมีบทบาทสําคัญในการเผาผลาญ, การส่งสัญญาณของเซลล์ และการบํารุงรักษา DNA


สรรพคุณที่ได้รับการบันทึกไว้ชัดเจนของ AKG มีดังต่อไปนี้


การมีอายุที่ยืนยาว (Longevity)/การยืดอายุขัย (Extended Lifespan)


มีการศึกษาบางชิ้น ที่พบว่า alpha-ketoglutarate ช่วยยืดอายุขัยได้ ไม่น่าแปลกใจ เนื่องจาก AKG มีบทบาทสําคัญกระบวนการสำคัญ เช่น การเผาผลาญและการสร้างกรดอะมิโน เป็นต้น


ในบทความปี 2019 ที่ตีพิมพ์โดยวารสาร Aging พบว่า alpha-ketoglutarate แสดงให้เห็นว่าช่วยยืดอายุของไส้เดือนฝอย (พยาธิตัวกลม) (*) ทีมวิจัยคาดการณ์ว่า การยืดอายุขัยเป็นผลมาจากความสามารถของสารประกอบในการลดกิจกรรมของ mTOR pathway


จากการวิจัยล่าสุดบ่งชี้ว่า การยับยั้ง mTOR เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์หลายประการต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยับยั้ง mTOR จะส่งเสริมอายุขัยของเซลล์และลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ โดยการเพิ่ม autophagy ของเซลล์ (*)ลดอัตราการเจ็บป่วย (Greater Health Span)


การศึกษาที่มีสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับ alpha-ketoglutarate ที่ทำวิจัยในปี 2020 และตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism นักวิจัยได้ศึกษาผลของ แคลเซียมอัลฟา-คีโตกลูตาเรต (Ca-AKG) ต่อหนูสูงวัย ผลลัพธ์ที่น่าตกใจ จากการศึกษาพบว่า แคลเซียมอัลฟาคีโตกลูตาเรต:


 • ช่วยยืดอายุขัย

 • ลดอัตราการเจ็บป่วย (ชะลอการเกิดอาการของโรคที่สัมพันธ์กับอายุ)

 • ลดความอ่อนแอ

 • ลดการอักเสบเรื่้อรัง


ที่น่าสนใจคือ นักวิจัยสังเกตเห็นความแตกต่างในผลลัพธ์ที่เกิดตามเพศ จากการสังเกตเพศหญิง, ทีมวิจัยเห็นการลดลงอย่างมีนัยสําคัญในการแสดงออกของฟีโนไทป์ ที่ขึ้นอยู่กับอายุ เช่น สีขน, piloerection (ขนที่ตั้งชันขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ), โรคผิวหนัง, ความผิดปกติของการเดินและ kyphosis (การคดงอของกระดูกสันหลัง)


นักวิจัยยังสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยในเพศชาย รวมถึงการแสดงออกที่ลดลงของ "ความรุนแรงของสภาพร่างกาย, โรคผิวหนัง, ความผิดปกติของการเดิน, น้ำตาไหล, kyphosis และเนื้องอก"


จุดน่าสนใจอื่นๆ จากการวิจัยนี้คือ:


 • ผลลัพธ์ที่ได้จากการให้ แคลเซียมอัลฟาคีโตกลูตาเรตแก่หนูในวัยปานกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้แต่ช่วงวัยปานกลางหรือ ช่วงอายุ ก็อาจได้รับประโยชน์จากการเสริมด้วย AKG เพื่อไว้ต่อสู้กับโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการลดลงตามธรรมชาติ

 • นักวิจัยทําแผนที่ ระดับของไซโตไคน์ที่รู้จัก 24 ตัว หนูที่ได้รับการรักษาด้วย Ca-AKG แสดงให้เห็นว่า ไซโตไคน์จะลดต่ำลง ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะไม่มีผล สิ่งนี้บ่งชี้ว่า Ca-AKG อาจป้องกันการอักเสบเรื้อรังโดยการควบคุมไซโตไคน์ที่เป็นสาเหตุได้

 • ในหนูตัวเมีย นักวิจัยยังสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของไซโตไคน์ IL-10 ซึ่งจะไม่พบในเพศชายและอาจอธิบายความแตกต่างดังกล่าวในการแสดงออกฟีโนไทป์ที่ขึ้นอยู่กับอายุการควบคุมพลังงานและกระบวนการเผาผลาญ


เป็นที่ทราบกันดีว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรต มีบทบาทสําคัญในการควบคุมและรักษากระบวนการเผาผลาญที่มีผลดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอัตราที่เซลล์สามารถสกัดพลังงานจากโมเลกุลอาหาร จะถูกกําหนดโดยระดับของอัลฟาคีโตกลูตาเรตที่มีอยู่ (*) เมื่อระดับ AKG ลดลง ความสามารถของเซลล์ในการผลิตพลังงานผ่าน Kreb's Cycle ก็ลดลงเช่นกัน ในระดับ AKG ที่มีผลดีต่อสุขภาพ อาจส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญให้ปกติ รวมทั้งระดับพลังงานเมื่อมีอายุมากขึ้น


บทบาทของ AKG ในการเผาผลาญและการผลิตพลังงาน ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของการทำอาหารเสริมให้กับนักกีฬา จนถึงปัจจุบัน, มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AKG หลายสิบตัวที่อ้างว่าช่วยเพิ่มพลังงาน, หลอดเลือด, และความแข็งแรง การกล่าวอ้างนี้ส่วนใหญ่ จะอ้างอิงจากที่พูดต่อๆ กันมาเท่านั้น การศึกษาจํานวนมากยังไม่มีหลักฐานเพื่อสนับสนุนการกล่าวอ้างนี้ได้


ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่สําคัญที่ตีพิมพ์โดย Journal of the International Society of Sports Nutrition, พบว่า arginine alpha-ketoglutarate ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือความอดทนเมื่อเทียบกับยาหลอก (*)


อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันดีว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรต ช่วยควบคุมกรดอะมิโนที่สําคัญที่สุดชนิดหนึ่งของร่างกายมนุษย์นั่นคือ กลูตามีน (Glutamine)AKG ช่วยส่งเสริมระดับกลูตามีน (Glutamine)


ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น จําเป็นต้องมีระดับอัลฟาคีโตกลูตาเรตที่เพียงพอในการสร้างกลูตาเมตซึ่งจะใช้ในการสร้างกลูตามีนต่อไป ระดับกลูตามีนที่ดีต่อสุขภาพมีความสําคัญต่อการทํางานทางชีวภาพตามปกติ เช่น สภาวะสมดุลของเซลล์, การสังเคราะห์โปรตีน, การเผาผลาญไขมันและการหลั่งอินซูลิน ล้วนเกิดขึ้นได้จากกรดอะมิโนที่สําคัญทั้งหมดนี้ (*)AKG ช่วยล้างพิษออกจากร่างกาย (Detoxifies Body)


มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการ "ดีท็อกซ์" ในยุคนี้ ทั้งท่าโยคะ, ชาสมุนไพรและการบําบัดด้วยแสงอินฟราเรด เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปของการปฏิบัติและผลิตภัณฑ์ที่มักกล่าวอ้างว่าช่วยให้ร่างกายล้างพิษตัวเองได้ มีบางคนได้อ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ หากไม่มีกระบวนการของ alpha-ketoglutarate ที่จะเปลี่ยน glutamine transamination ที่อธิบายไว้ข้างต้นมนุษย์ ก็มีแนวโน้มที่จะตายจากผลข้างเคียงที่เป็นพิษจากกระบวนการเผาผลาญ


กระบวนการ transamination เป็นตัวอย่าง การเผาผลาญกรดอะมิโนชนิดพิเศษนี้ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เซลล์พยายามติดตามความต้องการโปรตีนใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการนี้ ยังผลิตแอมโมเนียซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เป็นพิษและอาจถึงแก่ชีวิตได้ หากปล่อยทิ้งไว้ การสะสมของแอมโมเนียส่วนเกินอาจทําให้เกิด ความหงุดหงิด, ปวดศีรษะ, อาเจียน, ชัก encephalopathy และเสียชีวิตได้ (*)


อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปลงอัลฟาคีโตกลูตาเรตเป็นกลูตามีนนั้น ต้องใช้แอมโมเนียอิสระ (*) ด้วยวิธีนี้อัลฟาคีโตกลูตาเรตมีบทบาทสําคัญในการล้างสารพิษที่แพร่หลายและอาจเป็นอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกายมนุษย์AKG ส่งเสริมสุขภาพของลำไส้


ความสามารถของอัลฟาคีโตกลูตาเรตในการผลิตกลูตามีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย นอกจากบทบาทสําคัญในการรักษาสภาวะสมดุลของเซลล์, การสังเคราะห์โปรตีน และการเผาผลาญไขมันแล้ว กลูตามีนยังจำเป็นต้องผลิตขึ้นมาด้วยและช่วยรักษาลําไส้ให้แข็งแรง


โดยเฉพาะกลูตามีน ที่ช่วยปรับสมดุลไมโครไบโอม, เสริมสร้างเยื่อบุผนังลําไส้ และป้องกันการอักเสบ (*) เมื่อรวมกันแล้วผลกระทบเหล่านี้ ช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร (GI) ทํางานได้ดีที่สุด ส่งผลให้การดูดซึมและเพิ่มความพร้อมของธาตุอาหารหลัก เช่น วิตามิน, แร่ธาตุและแม้แต่อาหารเสริมที่ช่วยอายุยืนด้วย

AKG ช่วยลดน้ำหนัก


ในปี 2020 มีการศึกษาในสัตว์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Aging Cell แสดงให้เห็นว่า alpha-ketoglutarate ช่วยลดน้ำหนักตัว และลดปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนและลดอัตราการเจ็บป่วยบางอย่าง (*) ได้แก่ :


 • ลดปริมาณไขมัน

 • เพิ่มความทนทานต่อกลูโคส (Improved glucose tolerance)

 • เพิ่มไขมันสีน้ำตาล (ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ)


ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล จะช่วยรักษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายให้อยู่ในระดับต่ำ นั่นเป็นเพราะเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาลจะช่วยเผาผลาญไขมันที่เก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันสีขาว ในการทําเช่นนั้นไขมันสีน้ำตาลจะสร้างการสูญเสียสุทธิในไขมันในร่างกายทั้งหมดได้AKG ช่วยในการสังเคราะห็คอลลาเจน


คอลลาเจนบางครั้งก็ถือว่าเป็น "อาหารเสริมความงาม" แต่จริงๆ แล้วมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี นอกจากจะเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์แล้ว คอลลาเจนยังรับผิดชอบในการสร้างและเสริมสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่จําเป็น เช่น เส้นเอ็น, เอ็นกล้ามเนื้อ และผิวหนัง (*) ซึ่งสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผิวหนังเป็นด่านแรกของการป้องกันรังสี, เชื้อโรค, แบคทีเรีย, ไวรัส และโรคติดต่อ


AKG จะช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบทบาทหลักใน Kreb's cycle (*) จนถึงปัจจุบันจําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์นี้ได้ดีขึ้นAKG ส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิด


อัลฟาคีโตกลูตาเรต ช่วยส่งเสริมการเพิ่มจํานวนเซลล์ต้นกําเนิด ในบทความปี 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ผู้เขียนอธิบายว่า "ระดับ AKG (alpha-ketoglutarate) จะช่วยรักษาเอกลักษณ์ของเซลล์ (Cellular Identity) และมีบทบาทต่อกลไกในการถอดระหัสข้อความ (Transcription) และภาวะ epigenetic ของเซลล์ต้นกําเนิด" (*) อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้เน้นย้ำว่า กระบวนการที่แน่นอนที่ควบคุมการเพิ่มจํานวนเซลล์ดังกล่าว "ยังเข้าใจได้ไม่ดีพอ"


ปี 2016 งานวิจัยที่ตีพิมพ์โดย Cell Metabolism ได้ระบุบทบาทของ alpha-ketoglutarate ในระยะแรกของการแบ่งแยกเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell differentiation) เป็นกลไกสําคัญที่ส่งเสริมการเพิ่มจํานวนเซลล์ต่อไป (*)AKG ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)


โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทําให้กระดูกอ่อนแอและเปราะเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อโรคเป็นมากขึ้น กระดูกอาจถูกทําลายจนแตกหักได้ง่าย จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Therapeutics and Clinical Risk Management โรคกระดูกพรุนเป็น "ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ" ซึ่งในกรณีของการลื่นล้มมักนําไปสู่อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตในประชากรสูงอายุ (*)


อย่างไรก็ตาม, alpha-ketoglutarate อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น alpha-ketoglutarate เป็นสารตั้งต้นที่มีประสิทธิภาพสําหรับกลูตามีน ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน และเพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อกระดูก (*) เรื่องนี้คงต้องรองานวิจัยเพิ่มว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรตสามารถช่วยในการรักษาหรือย้อนกลับโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะได้หรือไม่ความเสี่ยงและอาการข้างเคียงของ AKG


เนื่องจากการวิจัยที่มีจํากัด เด็กและผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยง อัลฟาคีโตกลูตาเรตและอาหารเสริมที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถรับประทาน AKG จากอาหารได้หรือไม่?


ในฐานะที่เป็นสารเคมีภายในเซลล์ อัลฟาคีโตกลูตาเรตไม่สามารถหาจากแหล่งอาหารทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาระบุว่า อาหารและวิถีชีวิตอาจมีอิทธิพลต่อการผลิต AKG ที่มากขึ้นได้อาหารรีโต (Ketogenic Diet)


อาหารคีโตเจนิค ประกอบด้วย ไขมันและโปรตีนเป็นหลัก คาร์โบไฮเดรตมีจํากัดมากและส่วนใหญ่บริโภคเป็นเส้นใย ซึ่งจะบังคับให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งจะสร้างอัลฟาคีโตกลูตาเรตจำนวนมากใน Kreb's cycle


จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบผลกระทบระยะยาวของอาหารคีโตเจนิคต่อระดับอัลฟาคีโตกลูตาเรตการจำกัดปริมาณแคลอรี่ (Caloric Restriction)


การจํากัดแคลอรี่เป็นกลยุทธ์การรับประทานอาหารที่จํากัดปริมาณแคลอรี่ต่อวันอย่างมีนัยสําคัญ โดยไม่กระทบต่อความต้องการวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็น คาดว่า คนที่โตเต็มวัย อาจต้องการแคลอรี่ตั้งแต่ 1,600 ถึง 3,800 แคลอรี่ทุกวัน (*) ขึ้นอยู่กับอายุระดับกิจกรรมและเป้าหมายองค์ประกอบของร่างกาย


จากการศึกษาในสัตว์ การจํากัดแคลอรี่ จะช่วยรักษาระดับอัลฟาคีโตกลูตาเรตในหนูสูงอายุ (*) อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่คล้ายกันสามารถทําได้ในมนุษย์หรือไม่AKG Salts (สูตร) อาหารเสริม และ ขนาดรับประทาน


Disclaimer: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงในอาหารหรือการออกกําลังกายของคุณ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอัลฟาคีโตกลูตาเรต.Calcium Alpha-ketoglutarate (Ca-AKG)


เป็นเกลือแคลเซียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่คือรูปแบบของอัลฟาคีโตกลูตาเรตที่ใช้ในการศึกษากับหนู ดังทีกล่าวมา มีรายงานว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ :

 • ชะลอการเกิดอาการของโรคที่สัมพันธ์กับอายุ

 • ลดอัตราการเจ็บป่วย

 • ลดการอักเสบ

 • ลดควมอ่อนแอ


อาการข้างเคียง: Ca-AKG ปลอดภัยเมื่อรับประทานนานถึง 3 ปี แต่จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมArginine Alpha-ketoglutarate (A-AKG)


อาร์จินีนอัลฟาคีโตกลูตาเรต (Arginine Alpha-ketoglutarate: A-AKG) เป็นอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนเล่นกีฬา ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงและความอดทนของหัวใจและหลอดเลือด


มีงานวิจัยบางเรื่องที่พูดถึง A-AKG ช่วยเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide: NO) และการส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อMagnesium Alpha-ketoglutarate


Magnesium Alpha-ketoglutarate เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและช่วยเรื่องอายุยืน ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเผาผลาญโดยการรวมสารประกอบทั้ง 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกัน ซึ่งต่างก็มีความสําคัญใน Kreb's cycle แม้ว่าแมกนีเซียมและอัลฟาคีโตกลูตาเรตโดยทั่วไปจะถือว่าปลอดภัย แต่จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกําหนดประโยชน์ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น


Magnesium alpha-ketoglutarate ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อนํามารับประทาน แต่จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมGlutamine Alpha-ketoglutarate


เป็นอาหารเสริมสำหรับเล่นกีฬาที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความแข็งแรง, ความอดทนของหัวใจและหลอดเลือดและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ แม้ว่ากลูตามีนและอัลฟาคีโตกลูตาเรตโดยทั่วไปจะถือว่าปลอดภัย แต่จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกําหนดประโยชน์ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น


Glutamine alpha-ketoglutarate ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อรับประทาน แต่จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมOrnithine Alpha-ketoglutarate


Ornithine Alpha-ketoglutarate เป็นเกลือกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง อาหารเสริมตัวนี้จะใช้ในทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ สําหรับการรักษาบาดแผล, แผล, แผลไฟไหม้, และการรักษาบุคคลที่มีเอชไอวี/เอดส์. ประโยชน์ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ :


 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด

 • ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น

 • ลดระดับคอร์ติซอลและช่วยการนอนหลับที่ดีขึ้น

 • เร่งการหายของแผล

 • ลดความรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายและความเหนื่อยล้าหลังดื่มแอลกอฮอล์


สําหรับผู้ป่วยโรคตับ ornithine alpha-ketoglutarate อาจจะทำให้จิตใจทำงานแย่ลงKommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page