top of page

ผลของ NMN ต่อการเจริญพันธุ์ในหญิงสูงวัยที่มีบุตรยาก

อัปเดตเมื่อ 8 ธ.ค. 2566

สำหรับผู้หญิงหลายคนที่อยากจะมีบุตรในช่วงที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป การรับประทาน NMN อาจจะเป็นแนวทางใหม่ในการช่วยให้มีบุตรได้ง่ายขึ้น!


Oocyte (เซลล์ไข่) เป็นเซลล์ในรังไข่ผู้หญิงที่จะไปผสมกับอสุจิของผู้ชาย ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดแรกที่จะก่อตัวเป็นร่างกายคนต่อไป และเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ไข่นี้ก็จะทำงานน้อยลง


มีรายงานในวารสาร Cell Reports พบว่า เมื่อให้ NMN กับหนู จะทำให้เซลล์ไข่ทำหน้าที่เจริญพันธ์ุได้ดีขึ้น การให้ NMN จะช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ (Oocytes) ในหนูวัยเจริญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะไปเพิ่มระดับของสาร NAD+ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ NMN ไม่เพียงแต่จะเพิ่มการตกไข่ (Ovulation) ของไข่ที่มีอายุเท่านั้น มันยังช่วยเรื่องการปฏิสนธิได้ด้วย การค้นพบนี้ บ่งบอกว่า การให้ NMN เป็นแนวทางที่น่าสนใจและเป็นไปได้ในการปกป้องเซลล์ไข่จากการเสื่อมสภาพของมารดาที่อายุมาก


เซลล์ไข่ที่มีคุณภาพ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า จะเกิดการปฏิสนธิได้สำเร็จและตามมาด้วยพัฒนาการของตัวอ่อนที่ดี ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นของชีวิต ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ ระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงที่มีอายุจะมีผลกระทบต่อจำนวนและคุณภาพของเซลล์ไข่ที่ลดน้อยลงอย่างชัดเจน เซลล์ไข่ที่มีคุณภาพต่ำเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีอายุมากและส่งผลต่อการปฏิสนธิเป็นอย่างมาก ทั้งที่เรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ แต่แนวทางการรักษาคุณภาพของเซลล์ไข่ที่มีอายุก็ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง


NAD+ เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการเผาผลาญของร่างกายและเป็นตัวสำคัญในการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพทั้งหมด รวมไปถึงความเสถียรของยีนและความอยู่รอดของเซลล์ NAD+ ที่ลดน้อยตามอายุที่มากขึ้นจะสัมพันธ์กับโรคที่มากับความแก่ ดังนั้นถ้าสามารถฟื้นฟูระดับ NAD+ ได้ ก็จะช่วยเรื่องชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


NMN เป็นสารตั้งต้นของ NAD+ มีหลักฐานจำนวนมากที่บ่งชี้ว่า การเพิ่มระดับ NAD+ ด้วยการให้ NMN ในหนูแก่จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะหลายชนิดที่เสื่อมไปได้ แม้จะมีการศึกษาเรื่องนี้กันมาก แต่ผลของ NMN ต่อระบบสืบพันธุ์ในผู้หญิงก็ยังมีการศึกษาน้อย


จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่า ระดับ NAD+ ที่ลดลงในเซลล์ไข่ของหนูแก่เพศหญิง ซึ่งการให้ NMN จะช่วยฟื้นฟูคุณภาพของเซลล์ไข่, เพิ่มจำนวนของ Ovarian follicles, เซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และเซลล์ไข่โตเต็มวัยที่แตกตัวน้อย (Fragmented Oocytes)
ผลจากการให้ NMN ต่อระดับ NAD+ และคุณภาพของเซลล์ไข่ที่มีอายุ

(A) เป็นภาพของเซลล์ไข่ที่แก่ เก็บจากหนูที่ทำวิจัย (B) จำนวนเซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และอัตราส่วนของ fragmented oocytes ในหนูสาว (Young), หนูแก่ (Aged) และหนูแก่ที่ได้ NMN (NMN+Aged)จากการวิจัยนี้ สังเกตุเห็นว่า ช่วงวัยเจริญพันธุ์ อายุที่แก่จะลดจำนวนของเซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และอัตราส่วนของเซลล์ไข่ที่โตเต็มวัยแต่มีปริมาณของ fragmented oocytes ที่สูงขึ้น และความผิดปกติของเซลล์ไข่ที่ยังไม่โตเต็มวัย (และสุดท้ายก็จะตายได้) แต่เมื่อทีมวิจัยได้ให้ NMN กับเซลล์ไข่ที่มีอายุ (เพื่อเพิ่มระดับของ NAD+), พบว่าอัตราการโตเต็มวัยของเซลล์ไข่ที่อายุน้อยดีขึ้นและความผิดปกติของจำนวน fragmented oocytes ก็ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสังเกตุเห็นว่า จำนวนของ Follicles ที่ลดลงมาก (ในช่วงอายุมาก) จะเพิ่มปริมาณขึ้นหลังจากได้รับ NMN


ที่สำคัญคือ ทีมวิจัยพบว่า การให้ NMN จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิของเซลล์ไข่ได้ดีขึ้น และยังสังเกตุด้วยว่า การให้ NMN จะช่วยให้พัฒนาการของตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว ดีขึ้นอย่างมาก


สุดท้ายทีมวิจัย พบว่า NMN จะช่วยให้เซลล์ไข่ที่มีอายุมาก สามารถฟื้นฟูการทำงานและจำนวนของไมโตคอนเดรียได้ และ NMN ยังไปลดสารอนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวสำคัญในการทำลาย DNA, RNA และโปรตีน สุดท้ายทำให้เซลล์ตายได้ในที่สุด
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ NMN สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ ... 
⫸ Tel. 082-777-4461, 092-247-7006 
⫸ Line ID: baramilab หรือ sale.04 


อ้างอิง


  • Nicotinamide Mononucleotide Supplementation Reverses the Declining Quality of Maternally Aged Oocytes ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32755581/ )

  • Yamamoto T, Iwata H, Goto H, Shiratuki S, Tanaka H, Monji Y, Kuwayama T. Effect of maternal age on the developmental competence and progression of nuclear maturation in bovine oocytes. Mol Reprod Dev. 2010 Jul;77(7):595-604. doi: 10.1002/mrd.21188. PMID: 20575084.

  • Bonkowski MS, Sinclair DA. Slowing ageing by design: the rise of NAD+ and sirtuin-activating compounds. Nat Rev Mol Cell Biol. 2016 Nov;17(11):679-690. doi: 10.1038/nrm.2016.93. PMID: 27552971.

  • Croteau DL, Fang EF, Nilsen H, Bohr VA. NAD+ in DNA repair and mitochondrial maintenance. Cell Cycle. 2017 Mar 19;16(6):491-492. doi: 10.1080/15384101.2017.1285631. Epub 2017 Feb 1. PMID: 28145802.


---------------


#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #Fertilization #Infertility留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page