top of page

กลไกของความชรา – 3 : การทำลายและซ่อมแซม DNADNA (Deoxyribonucleic acid) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ไว้ ซึ่งเป็นลักษณะที่ผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ก็คือจาก พ่อและแม่ แล้วถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ซึ่งก็คือ ลูกหลาน   ส่วนข้อมูลทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เกิดขึ้นจากการเรียงลำดับขององค์ประกอบใน DNA นั่นเอง

       

DNA เป็นส่วนสำคัญที่สุดของเซลล์ที่ขาดไม่ได้   อย่างอื่น เช่น RNA, โปรตีนและไขมัน สามารถจะหาทดแทนได้   แต่ DNA เป็นส่วนที่ไม่อาจจะหามาทดแทนกันได้ (ถ้ามีการสูญเสียหรือถูกทำลายเกิดขึ้น) แต่สามารถที่จะซ่อมแซมกันได้


  • DNA ที่ถูกทำลายจะมีผลตามมา 2 อย่างด้วยกัน :

  • เซลล์นั้นตาย หรือไม่ก็

  • เซลล์นั้นกลายพันธุ์ไปเลย  

ความหมายของการกลายพันธุ์ในที่นี้หมายถึง มีการสูญเสียยีนไปบางส่วนหรือยีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการไป ซึ่งการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีผลเสียตามหรืออาจจะไม่มีผลอะไรเลยก็ได้สารที่ทำลาย DNA

       

ส่วนสารที่สามารถทำลาย DNA ได้และเป็นสาเหตุให้เกิดการกลายพันธุ์ได้นี้ เรียกกันว่า Mutagen   อนุมูลอิสระถือว่า เป็นสารพวก Mutagen ที่พบกันมากที่สุด   ตัวอย่างอื่นก็มี เช่น สารพวกอัลดีไฮด์ แร่ใยหินหรือน้ำมันดิน (Coal tar) เป็นต้น  และก็พบด้วยว่า Mutagen ส่วนใหญ่เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogen) ได้ด้วย

       

โดยทั่วไป DNA จะถูกทำลายโดยพวก Mutagen และ Mutagen พวกนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ที่ร่างกายเราก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้   ในขณะที่ Mutagen บางประเภท เช่น ควันบุหรี่หรือ acetaldehyde (เกิดจากปฏิกิริยาของแอลกอฮอร์ในร่างกาย) เป็นสิ่งที่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงได้

       

รังสีบางประเภทก็เป็นสาเหตุให้เกิดการกลายพันธ์ได้   สำหรับรังสี UV จะก่อให้เกิดความเสียหายจำกัดอยู่เฉพาะที่ผิวหนัง, cornea และ retina   ส่วนรังสีที่มีพลังงานสูงอย่างเช่น รังสี X-rays สามารถทะลุทะลวงได้มากทั่วทั้งร่างกายและเป็นสาเหตุให้เกิดการกลายพันธุ์ไดในปริมาณสูงกระบวนการซ่อมแซม DNA

       

เซลล์จะมีเอ็นไซม์หลายตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซม DNA และความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะยังคงแก้ไขได้ โดยที่ไม่มีผลเสียตามมา   แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังคงมีบางส่วนที่หลุดรอดไปได้และก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ถาวรตามมาได้

       

ความคิดเรื่องการกลายพันธุ์ที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ชราภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร   มีหลายงานวิจัยที่บ่งบอกว่า ช่วงอายุที่ยาวนานที่สุด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการซ่อมแซม DNA และความถี่ที่เกิดการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะในมนุษย์ที่มีระบบการซ่อมแซม DNA ที่ดีที่สุดและมีช่วงชีวิตที่ยาวนานมากที่สุดในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกัน   และยังพบด้วยว่า ความถี่ที่เกิดการกลายพันธุ์จะสูงขึ้นตามอายุ   นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า เมื่ออายุมากขึ้น ระบบการซ่อมแซม DNA ของร่างกายอาจจะได้รับผลกระทบจากการกลายพันธุ์ก็เป็นได้

       

ดังนั้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้น ร่างกายคนเราจะสร้างอนุมูลอิสระมากขึ้น และเป็นสาเหตุให้มีการกลายพันธุ์มากขึ้นตาม และขณะเดียวกันร่องรอยของ DNA ที่เสียหายก็เกิดมากขึ้นตามมาด้วย


สรุป ทฤษฎีเรื่องอนุมูลอิสระและทฤษฎีเรื่องการทำลาย DNA มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก เพราะ DNA ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายอันดับต้นของอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลาย

       


แล้วมีวิธีไหนบ้างไหมที่จะช่วยลดการทำลาย DNA ลงและเพิ่มการซ่อมแซม DNA ให้มากขึ้นได้?   คำตอบก็คือ

  • อันดับแรก :- ให้หลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ อย่างเช่น ควันบุหรี่, รังสี UV

  • อันดับที่สอง :- ลดการทำลาย DNA ลง ด้วยการใส่สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไป

       

ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีวิธีการใดๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมแซม DNA ในเซลล์ได้   ระบบพวกนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับเอ็นไซม์หลากหลายชนิดด้วยกัน   ในสิ่งมีชีวิตแต่ละพวก ต่างก็มีระบบซ่อมแซม DNA ที่เป็นเฉพาะมาตรฐานของตนเอง   การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ อาจจะนำไปสู่การกลายพันธุ์ตามมาได้ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในที่สุด ซึ่งสุดท้ายก็คือการวิวัฒนาการนั่นเอง   อัตราการกลายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการที่เร็วขึ้น   แต่ก็มีผลให้ช่วงอายุสั้นลงได้เช่นกัน   ในทางกลับกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ แล้วทำไมสิ่งมีชีวิตที่มีระบบซ่อมแซม DNA ที่สมบูรณ์ที่สุด กลับไม่มีให้พบเห็นได้ในธรรมชาติเลย!

       

มนุษย์มีระบบการซ่อมแซม DNA ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมด   พวกเราสามารถจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทางพันธุกรรมนี้ได้  ดังนั้นพวกเราจึงมีอายุที่ยืนยาว (กว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)   ในทางกลับกัน ระบบซ่อมแซม DNA ที่ดีก็เป็นอุปสรรคต่อวิถีทางของเราที่จะก้าวไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวกว่า (เพราะมีวิวัฒนาการต่ำ)   มนุษย์มีหลายวิธีที่จะหาทางในการเพิ่มระบบการซ่อมแซม DNA ของตนเองผ่านทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มากกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามวิวัฒนาการตามธรรมชาติ

       

ปัจจุบันมีบางงานวิจัยที่พูดถึงว่า เอ็นไซม์หลักทั้งหมดที่ใช้ในการซ่อมแซม DNA จำเป็นต้องใช้สารตั้งต้นเฉพาะของ DNA ที่เรียกกันว่า Deoxyribonucleotides   สารตัวนี้ถูกสังเคราะห์จากสารตั้งต้นที่ชื่อ Ribonucleotides โดยผ่านทางเอ็นไซม์ ribonucleotides reductase (RR)   ถ้า RR ทำงานมากขึ้น จะทำให้ระดับของ Deoxyribonucleotides สูงขึ้นและระบบการซ่อมแซม DNA ก็จะทำงานเร็วขึ้น


bottom of page