top of page

NMN ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนไซต์ที่มีอายุ


การวิจัยนี้เพื่อดูผลของ NMN ต่อการผลิตเม็ดสีเมลานินที่ผิว


งานวิจัยนี้ทำขึ้นในหลอดทดลอง โดยหยดสาร NMN ลงไปในเซลล์เมลาโนไซต์ (เซลล์ผลิตเม็ดสีเมลานิน) ที่มีอายุน้อย และเซลล์ที่มีอายุมาก จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ เพื่อดูปริมาณเม็ดสีเมลานนิน โปรตีน และ mRNA ที่เกิดขึ้น


ผลลัพธ์ - NMN ไม่มีผลต่อเซลล์เมลาโนไซต์ที่มีอายุน้อย แต่ในเซลล์เมลาโนไซต์ที่มีอายุ พบว่า สาร NMN ช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป -


NMN เป็นสารที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้สูงวัย

ที่มีปัญหาเรื่องสีผิวที่เข้ม ผ่านทางกลไกการลดสัญญานการผลิตเม็ดสีเมลานินอ้างอิง -

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35610161/

ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page