top of page

Urolithin A คืออะไร? และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 22 ม.ค.


Urolithin A คืออะไร? และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?
Urolithin A คืออะไร? และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?

เราทุกคนต้องการพลังงานในการดํารงชีวิต พลังงานขับเคลื่อนการทํางานที่สําคัญของร่างกายของเรา ตั้งแต่ปฏิกิริยาการเผาผลาญไปจนถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของเรา น่าเสียดายที่เมื่อเราอายุมากขึ้นระดับพลังงานของเราจะลดลง นี่คือที่มาของ Urolithin A


โพสไบโอติก (Postbiotic) คือ สารทางชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการย่อยอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ หรือจะเรียกว่าเป็นของเสียจากเชื้อแบคทีเรียก็ได้ Postbiotic ที่มีประสิทธิภาพสามารถสังเคราะห์ได้จากอาหารบางชนิดและยังมีอยู่ในรูปแบบอาหารเสริม แล้ว Urolithin A คืออะไรและมีประโยชน์ต่อสุขภาพและอายุยืนอย่างไร?Urolithin A คืออะไร และพบได้ที่ไหน?


Urolothin A (UA) ผลิตโดยแบคทีเรียในไมโครไบโอมในลําไส้ Urolithin A เป็น postbiotic ที่สังเคราะห์หลังจากกินอาหารบางชนิดที่มีโพลีฟีนอลสูง เช่น ผลเบอร์รี่ ถั่ว และทับทิม Postbiotics เป็นผลพลอยได้จากลําไส้ ที่สามารถทําหน้าที่เป็นสารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ดี


หนึ่งในแหล่งที่รู้จักกันดีที่สุดของ Urolithin A คือทับทิม แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะผลไม้แห่งความตายในตํานานเทพเจ้ากรีก แต่ทับทิม ที่เหมือนอัญมณี ก็มีประโยชน์ในการช่วยเรื่องอายุยืนยาวอย่างน่าทึ่ง ในระหว่างการย่อยอาหาร แบคทีเรียในลําไส้จะเปลี่ยนโมเลกุล ellagitannins ที่มีอยู่ในทับทิมให้กลายเป็น Urolithin A


Urolithin A (UA) สารเมตาโบไลต์ที่ได้จากไมโครไบโอมในลำไส้ เป็นสารที่ร่างกายของเราสังเคราะห์ขึ้นเองตามธรรมชาติหลังจากการรับประทานอาหารบางประเภทที่ประกอบด้วยโพลีฟีนอลในจำนวนที่สูง ซึ่งในร่างกายแต่ละบุคคลจะผลิตจำนวน ของ UA ขึ้นมาได้ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอาหารที่รับประทาน, พันธุกรรม และระบบจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ ผู้ที่ไม่มีแบคทีเรีย โดยเฉพาะจากกลุ่ม Clostridiales และ Ruminococcaceae ที่อาศัยอยู่ในลําไส้ จะไม่สามารถผลิต urolithin A ได้เลย (R) หรือแม้แต่ในคนที่สามารถผลิต urolithin A ได้ ก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งก็พบด้วยว่า มีคนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถผลิต urolithin A ได้เพียงพอ


คนที่มีสุขภาพดี กินอาหารได้ และได้รับอาหาร superfood อย่างเช่น ทับทิม ก็ยังไม่มากพอให้ลำไส้ผลิต uroliithin A ได้ วิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้รับ urolithin A เพียงพอก็คือ ได้จากอาหารเสริมที่มี urolithin A โดยตรง


ปัจจุบัน อาหารเสริมที่เรียกว่า อาหารเสริมอายุยืน จะช่วยเรื่องลดน้ำหนัก, ต่อต้านความชรา และอายุยืน กําลังเป็นแนวโน้มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจกันอย่างรวดเร็ว แล้วอะไรคือประโยชน์จากการได้รับ urolithin A อย่างเพียงพอ จากอาหารเสริม?

ประโยชน์ของอาหารเสริม Urolithin A


หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ Urolithin A คือ การเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ในไมโตคอนเดรีย ไมโตคอนเดรียเป็นที่รู้จักในฐานะโรงไฟฟ้าของเซลล์ เป็นแหล่งที่แปลงกลูโคสและออกซิเจนให้เป็น ATP (adenosine triphosphate) เพื่อเป็นพลังงานให้เซลล์นำไปใช้ต่อได้เลย


การศึกษาเรื่องการเผาผลาญของเซลล์ (Cell Metab. 2017 Jul 4;26(1):64-77.e6) แสดงให้เห็นว่า Utolithin A กระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียในหนูสูงอายุได้อย่างไร โดยบอกเป็นนัยถึงศักยภาพของยาที่จะรักษาระดับพลังงานของคุณให้สูงขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น


แต่น่าเสียดายที่ การทํางานของไมโตคอนเดรีย ลดลงตามอายุ ทําให้ความสามารถของไมโตคอนเดรียในการผลิตพลังงานลดน้อยลง ความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย เป็น 1 ใน 12 สาเหตุของความแก่ชรา ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เซลล์ถูกทำลาย และนำไปสู่ความเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับอายุ ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียอาจทําให้ ร่างกายสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งหลายคนมีประสบการณ์ตั้งแต่อายุ 40 เป็นต้นไป


สิ่งนี้จะนําไปสู่ภาวะร้ายแรงที่เรียกว่า sarcopenia (ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ) ที่มีผลต่อผู้สูงอายุถึง 30% และเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่ไม่ดี, ความอ่อนแอและการบาดเจ็บจากการหกล้ม วิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ คือ การออกกําลังกายสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อโดย CDC ได้แนะนําให้ฝึกความแข็งแรง 2 วิธี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกกําลังกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์


Urolithin A ทำหน้าที่เหมือนยาอายุวัฒนะที่ช่วยฟื้นฟู เพิ่มความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อ การศึกษาเช่นเดียวกับที่ตีพิมพ์ใน European Journal of Applied Physiology (Eur J Appl Physiol. 2023 Oct;123(10):1053-1065) ได้แสดงให้เห็นว่า การรับประทานอาหารเสริม Urolithin A จะช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการออกกำลังกายในคนวัยกลางคนได้


ในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในคนวัยกลางคน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรับประทานอาหารเสริม Urolithin A ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ซึ่งส่งผลไปยัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองที่ได้ยาหลอก (Placebo group) นอกจากนี้ Urolithin A ยังปกป้องเซลล์จากความเครียดและความเสียหาย จากการวิจัยใน Nature Medicine (Nat Med. 2017 Apr;23(4):461-70) พบว่า Urolithin A อาจเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุและแม้กระทั่งการยืดอายุขัย เชื่อว่า Urolithin A จะช่วยเป็นเกราะป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นได้ดี


สําหรับคนที่ออกกำลังกายน้อย Urolithin A จะช่วยเพิ่มสุขภาพให้ไมโตคอนเดรีย โดยไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายมาก ซึ่ง Urolithin A จะช่วยเพิ่มการทำงานของไมโตคอนเดรีย โดยเฉพาะการกระตุ้นกระบวนการ Mitophagy แต่ก็เป็นเรื่องเสียดาย ที่กระบวนการ Mitophagy จะทำงานลดน้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้น (R)


Mitophagy เป็น autophagy ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นภายในไมโตคอนเดรีย เพื่อทำการรีไซเคิลชิ้นส่วนขนาดเล็กที่หมดอายุหรือเสียหาย ซึ่งจะทําให้ไมโตคอนเดรียมีสุขภาพที่ดีพร้อมทำงานได้เต็มที่ กระบวนการนี้ มีความจําเป็นต่อการยับยั้งความแก่ชราและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุได้


ประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆ ของ Urolithin A พบได้ในโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น โรคหัวใจ ความผิดปกติของระบบประสาท โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคลำไส้อักเสบ เป็นต้น ถึงแม้ว่าขณะนี้งานวิจัยของ Urolithin A ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่แปลกใหม่มากนัก แต่ก็ยังมีอีกหลายงานวิจัยและบทความที่น่าติดตาม ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือจำเป็นต้องมีการทำวิจัยเพิ่มเติม เช่นเดียวกับ Clinical trial ที่กำลังทดลองอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบระยะยาวและปริมาณที่เหมาะสมอย่างชัดเจน


ดังนั้นอาหารเสริม urolithin A จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ใช้เพื่อปรับปรุงสุขภาพและช่วยให้อายุยืนในผู้สูงอายุ ถ้าดูจาก จำนวนประชากรสูงอายุทั่วโลก ที่กําลังเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ โดยมีตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ว่า จะมีผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 1 พันล้านคนภายในปี 2030 อาหารเสริมอายุยืน เช่น urolithin A จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

ขนาดที่แนะนำ Urolithin A


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Urolithin A ประกอบด้วย Urolithin A บริสุทธิ์สูง 500 มก. ให้ปริมาณ Urolithin A มากกว่าที่ได้จากอาหารเพียงอย่างเดียวถึง 6 เท่า! นอกจากนี้ คุณภาพของ Urolithin A ที่ดีและบริสุทธิ์ จะช่วยกระตุ้น mitophagy ในร่างกายได้ดี โดยไม่คํานึงถึงอาหารที่กินหรือไมโครไบโอมของแต่ละบุคคลความปลอดภัยของ Urolithin A


มีการศึกษาอย่างกว้างขวางเพื่อประเมินความปลอดภัยของ Urolithin A สําหรับการบริโภคของมนุษย์และไม่มีผลข้างเคียง (Heilman et al, 2017). นอกจากนี้ในการศึกษาทางคลินิกของมนุษย์ Urolithin A ถูกกําหนดให้มีความปลอดภัย (Singh et al, 2560). Urolithin A ยังได้รับการตรวจสอบอย่างดีจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) หลังจากการยื่น GRAS (โดยทั่วไปได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย)สรุป Urolithin A เป็นกลุ่มสารโพสต์ไบโอติกที่ทรงพลังภายในเซลล์ ที่ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มพลังงานของเซลล์ แต่ยังมีผลต่อการมีอายุที่ยืนยาวด้วย


----------------------


::แหล่งอ้างอิง::Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page