top of page

Autophagy และการอดอาหาร

Autophagy เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มากต่อร่างกาย โดยเฉพาะด้านการชะลอวัย และสามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้นเองได้

Autophagy เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในภาวะปกติของร่างกาย ไม่ว่าร่างกายจะอดอาหารหรือไม่ก็ตาม เพื่อขจัดโปรตีนที่เสื่อมหรือเป็นอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลาย หรือเพื่อย่อยสลายชิ้นส่วนภายในเซลล์ (organelle) ที่ผิดปกติหรือเสื่อม เป็นการกำจัดของเสียหรือของไร้ประโยชน์ให้หมดจากเซลล์ ทำให้เซลล์กลับมาสะอาดอีกครั้ง

Autophagy ช่วยก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและความยืนยงของชีวิต เพราะช่วยให้เซลล์ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเสื่อมถอยของร่างกาย

Autophagy สามารถถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ เช่น

 • การอดอาหาร (Fasting) ซึ่งต้องอดอาหารมากกว่า 14 ชั่วโมง

 • การออกกำลังกาย

 • การดื่มกาแฟ

 • การบริโภคอาหาร ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ (คีโต)

 • การใช้ยาหรืออาหารเสริมที่กระตุ้น autophagy


+++++++++++++++


🔵 การอดอาหาร (Fasting)


การอดอาหาร เป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น autophagy จะให้ดีควรอดมากกว่า 12 ชั่วโมง การอดอาหารจะทำให้สารอาหารในร่างกายลดลง และจะไปบังคับให้ร่างกายนําส่วนประกอบของเซลล์กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ทํางานได้ (*)

การอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างต่อ Autophagy

 • ลดการอักเสบและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ซึ่งสามารถทําลายเซลล์และทําให้ autophagy ลดลง)

 • เพิ่มปริมาณและการทำงานของไมโตคอนเดรีย ซึ่งเป็นส่วนที่เซลล์ใช้ผลิตพลังงาน ไมโตคอนเดรียยังมีส่วนร่วมในการควบคุม autophagy ได้ด้วย

 • กระตุ้นการผลิตคีโตน ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ร่างกายใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกเมื่อกลูโคสขาดแคลน คีโตนยังสามารถปรับ autophagy และปกป้องเซลล์จากความเครียดได้ด้วย


อย่างไรก็ตาม การอดอาหารอาจมีผลเสียและผลข้างเคียงได้ เช่น:

 • ทําให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ นําไปสู่อาการต่างๆเ ช่น เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และหงุดหงิด

 • สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะการอดอาหารต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือร่วมกับการออกกําลังกายหนักเกินไป การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ อาจส่งผลต่อการเผาผลาญ, ความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันได้

 • เพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดน้ำ เสียสมดุลของเกลือแร่ และขาดสารอาหาร โดยเฉพาะถ้าอดอาหารไม่ถูกวิธี หรือไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของร่างกายและอวัยวะต่างๆ ได้


ดังนั้น การอดอาหารควรทําด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ การอดอาหารอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้ การอดอาหารยังสําคัญต่อการรักษาสมดุลของอาหารและการมีสุขภาพที่ดี=============


อ้างอิง:


- * https://www.medicalnewstoday.com/articles/autophagy

- https://www.bbc.com/thai/international-44031705

ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page