top of page

NMN ช่วยลดน้ำหนัก คอเลสเตอรอล และความดันโลหิตในคนอ้วนสูงวัย

อัปเดตเมื่อ 30 ก.ย. 2566การรับประทาน NMN ช่วยลดน้ำหนัก ลดคอเลสเตอรอลในเลือด รวมทั้งลดความดันได้อย่างชัดเจนในคนอ้วนวัยกลางคนและสูงวัย


งานวิจัยนี้ทำขึ้นโดยให้คนอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน วัยกลางคน-สูงอายุ จำนวน 21 คน กิน NMN 1000 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 28 วัน พบว่า NMN ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับ NMN

จากกราฟ จะเห็นว่า คนที่ได้รับ NMN นาน 28 วัน่ (สีน้ำเงิน) จะมีน้ำหนักลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับคนที่ได้รับยาหลอก (สีแดง)

การวัดผลของ NMN ที่มีต่อหัวใจ พบว่า NMN ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างชัดเจน ซึ่งปกติคอเลสเตอรอลจะสะสมตามผนังเส้นเลือด ทำให้เกิดโรคหัวใจอื่นๆ ตามมา สรุปได้ว่า NMN ช่วยให้ระบบหัวใจและเส้นเลือดดีขึ้น ด้วยการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

คนที่ได้รับ NMN (สีน้ำเงิน) จะมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง เมื่อเทียบกับคนที่ได้รับยาหลอก (สีแดง)

NMN ช่วยให้การทำงานของหัวใจดีขึ้น ด้วยการวัดค่าความดันไดแอสโตลิก (Diastolic : ค่าความดันตัวหลัง) และค่าความดันซิสโตลิก (Systolic : ค่าความดันตัวแรก) และเทียบดูความแตกต่างทั้ง 2 กลุ่ม ที่น่าสนใจคือ NMN จะไปลดค่าความดันไดแอสโตลิก (ค่าความดันไดแอสโตลิกเป็นตัวสำคัญที่จะบอกว่าเป็นโรคความดันสูง จะต้องมีค่า ไดแอสโตลิกมากกว่า 90 ขึ้นไป) แต่ไม่มีผลต่อค่าความดันซิสโตลิก ซึ่งการวิจัยนี้บ่งชี้ว่า NMN จะช่วยลดความดันโลหิตในคนสูงวัยที่อ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน

จากกราฟ เห็นว่า คนที่ได้รับ NMN (สีน้ำเงิน) จะมีค่าความดันไดแอสโตลิกลดลง เมื่อเทียบกับคนที่ได้ยาหลอก (สีแดง)

งานวิจัยนี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า


NMN ช่วยลดน้ำหนักในคนวัยกลางคน และคนสูงอายุที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน
NMN ช่วยระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้
NMN ช่วยลดความดันได้


bottom of page