top of page

คนที่อายุยืนที่สุดในโลก 122 ปี กำลังจะเป็นอดีต!

อัปเดตเมื่อ 30 ก.ย. 2566บุคคลร่วมสมัยเดียวกับพวกเราที่มีโอกาสได้พบกับ วินเซ็นต์ แวน โก๊ะ ตัวจริง!


ฌาน คาลม็อง (Jeanne Calment) ได้รับการบันทึกว่าเป็นคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ที่มีหลักฐานยืนยันอายุอย่างละเอียดชัดเจน และถือได้ว่าเป็น บุคคลร่วมสมัยเดียวกับพวกเราที่มีโอกาสได้พบกับ วินเซ็นต์ แวน โก๊ะ ตัวจริง!


ฌาน คาลม็อง เกิดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1875 ที่เมืองอาร์ล จังหวัดบุช-ดูว์-โรน ประเทศฝรั่งเศส และเสียชีวิตเมื่อ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1997 รวมอายุ 122 ปี 164 วัน


หลังการตายของเธอ ทำให้คนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องราวของ ฌาน คาลม็อง และวิธีการดำเนินชีวิตของเธอ ที่ทำให้อายุยืนยาวได้ขนาดนั้น แม้แต่ในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ก็ให้ความสนใจ มีการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยเรื่องนี้กันอย่างมาก เพื่อหาทางเอาชนะความแก่ชราและโรคภัยต่างๆ เพื่อให้อายุขัยมนุษย์ได้ยึดยาวออกไปนานที่สุด


ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา องค์ความรู้เรื่องความแก่ชราได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก จนทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านนี้ มองว่า ความแก่ชรา (Ageing) ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติ (สังขาร) อีกต่อไป แต่มองว่า ความแก่ชรา เป็นโรคอย่างหนึ่ง


ความแก่ชรา เป็นโรคอย่างหนึ่ง

ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีด้านชะลอวัยกำลังได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะจากบริษัทยาชั้นนำหลายแห่งทั้งในอเมริกา อิสราเอล ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศ


จากการทุ่มเทแข่งขันกันทั่วโลก ทำให้เทคโนโลยีด้านนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เกินกว่าที่จะคาดการณ์กันได้ จนทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนี้ เชื่อว่า


อีกไม่ไกลเกินไป ที่มนุษย์ในรุ่นเรา จะมีอายุยืนยาวได้ถึง 150 ปี!

... แล้วอะไรที่ทำให้ทีมงานวิจัยด้านชะลอวัย เชื่อมั่นตามข้อความที่กล่าวมานี้


งานวิจัยหลายชิ้น พร้อมสมมุติฐาน และบทความมากมายที่เกี่ยวข้อง - จะเป็นคำตอบที่ช่วยยืนยันความเชื่อของคนที่เกี่ยวข้อง และผมจะทะยอยนำมาเล่าให้ฟังต่อไป
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page