บรรจุภัณฑ์ 包

เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับข้อบังคับของ อย.

对目标受众而言是唯一的,并符合泰国FDA法规

บรรจุภัณฑ์ 

ปัจจุบัน อย. จะเข้มงวดกับข้อความบนบรรจุภัณฑ์มาก และจะยกเลิกเลขที่จดแจ้งทันที ถ้าพบว่าไม่ถูกต้อง

目前,泰国食品药品监督管理局对包装上的文字非常严格。并会立即取消注册号如果发现错误

บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เครื่องสำอาง และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้  ถ้ารู้จักเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสม 

包装对于建立化妆品品牌形象很重要。并为产品创造价值如果已知,请选择和设计合适的包装

 

นอกจากนี้ การออกแบบอย่างมืออาชีพ ยังช่วยให้คุณ กำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ เพียงแค่รู้จักการเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

此外,经过专业设计的仍然可以帮助您指定目标客户。知道包装的选择和设计即可满足目标人群的需求。

แต่ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมและออกแบบได้สวยงามดีแค่ไหนก็ตาม  ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะถ้า บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ตรงหรือสอดคล้องกับข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทาง อย. ซึ่งมีอยู่มากมาย  สุดท้ายสินค้าของคุณก็จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน และกระทบต่อการทำการตลาดของคุณ

但是,即使您选择了正确的包装并设计得当,仍然远远不够,因为如果包装不符合FDA的法规或与之相符的法规,那么最终,您的产品肯定会出现问题并影响您的营销。

อย่าให้ธุรกิจของคุณต้องเสี่ยง... เพียงแค่คิดว่า ให้ใครออกแบบให้ก็ได้ และไม่เน้นคุณภาพ  สุดท้ายแล้ว คนที่เสียหายก็คือคุณและธุรกิจของคุณ   ส่วนคนที่ออกแบบก็ลอยลำไปแล้ว ได้รับเงินค่าออกแบบจากคุณ แต่คุณและโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ยังต้องมารับผิดชอบกับความเสียหาย ที่เกิดจากความไม่รู้ในข้อบังคับต่างๆ มากมายของ อย.

请勿将您的业务置于风险之中……只是认为可以为任何人设计,并且不要专注于质量。归根结底,损害是您和您的企业。对于设计它的人来说,您的设计将获得收益。但是您和化妆品工厂也必须对FDA的许多法规中因无知造成的损坏负责。

ทีมงานของเรา จึงมุ่งเน้นการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่คลอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าไปอย่างราบรื่น

因此,我们的团队专注于提供包装设计服务。涵盖所有方面使您的业务平稳运行

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ของคุณมีปัญหาน้อยที่สุด  ดูดีสอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน  และเข้ากันได้ดีกับเนื้อผลิตภัณฑ์

包装设计

拥有专业的团队,这将帮助您的包装问题降至最低。根据用法看起来不错。并与产品配合得很好

ทดสอบบรรจุภัณฑ์

ทดสอบการรั่วซึม การใช้งาน และการเข้าได้ดีกับเนื้อผลิตภัณฑ์ในสถานะต่างๆ

测试包装

在各种条件下测试泄漏,使用和与产品的良好兼容性。

ตรวจข้อความ

บรรจุภัณฑ์  กล่อง  สติ๊กเกอร์  ข้อความต่างๆ ถูกต้องตามข้อบังคับของ อย. รวมถึงการอ้างสรรพคุณที่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

检查讯息

包装,盒子,标签,各种信息均符合FDA法规,包括所有包装要求

ออกแบบ  设计

- แนะนำบรรจุภัณฑ์

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์

- ออกแบบกล่อง/ฉลาก/โบรชัวร์

- 包装建议

- 包装设计

- 盒子/标签/宣传册设计

ทดสอบ  测试

- การใช้งาน

- การรั่วซึม

- การเข้ากันกับเนื้อ

- 使用

- 泄漏

- 与肉的相容性

ตรวจข้อความ  检查讯息

- พิสูจน์อักษร

- ตรงตามที่ อย. กำหนด

- การอ้างสรรพคุณ

- เอกสารอ้างอิงสรรพคุณ

- ชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย

- 校对

- 符合FDA批准

- 索偿

- 属性参考文件

- 制造商名称,分销商