ติดต่องาน อย. 联系FDA

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้การติดต่อกับ อย. เป็นไปอย่างราบรื่น!

拥有经验丰富的团队与FDA的完整联系!

อย. ออกมาตรการใหม่มาบังคับใช้อย่างเข้มงวด

FDA发布新措施

严格执行

หลังจากเหตุการณ์ของเมจิกสกิน เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา  ทาง อย. ก็เริ่มตื่นตัวและเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ และดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ทาง อย. ยังได้ออกมาตรการและข้อบังคับต่างๆ อีกมากมาย เพื่อจะปิดช่องโหว่ที่เิกิดขึ้น 

จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งใน อย. เองและในอุตสารกรรมเครื่องสำอาง และนับจากนี้ไป ธุรกิจเครื่องสำอางจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดืม ... เพราะครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพง ที่สังคมกำลังจับตามมองการทำงานของ อย. 

เจ้าของแบรนด์ที่ไม่ยอมปรับตัว ... จะหายไปจากตลาด 

品牌所有者谁不同意适应...终于破产了

ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องปรับตัว

ให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ ถ้าคิดจะอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไป!

ทางทีมงานของเราได้เกาะติดสถานการณ์นี้มาตลอด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อการทำงานของเราน้อยมาก   เราจึงสามารถศึกษาเรียนรู้และนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาปรับใช้กับการทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว และพร้อมจะถ่ายทอดแนวทางนี้ให้กับผู้ประกอบการ ที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ เพื่อให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคง ในเวลาอันสั้น

ถ้าคุณมีปัญหาในการติดต่องาน อย.  เชิญเข้ามาปรึกษาทีมงานเราได้ตลอดเวลา
如果您在联系FDA时遇到问题
邀请随时与我们的团队协商。

ผู้ประกอบการ 操作员

 • ขอรหัสเป็นผู้จัดจำหน่าย

 • 要求代码成为分销商。

 • แจ้งแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ที่ทำการใหม่

 • 修改/更改新办公地址名称的通知

ยื่นจดแจ้ง 准备泰国FDA文件

 • ขอเลขที่ จดแจ้ง ผลิตภัณฑ์

 • 索取产品注册号

 • ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารใบรับจดแจ้ง

 • 取消,修改或更改通知收据文档中的信息

ขอใบรับรอง 证书

 • ความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์

 • 包装精度

 • ขอเลขที่งานโฆษณา

 • 索取广告号

 • ใบรับรองแหล่งที่ผลิต (Certificate of Free Sales - CFS)

 • 免费销售证明书(CFS)