ทดสอบด้านผิวหนัง 

皮肤测试

เพื่อใช้นำไปอ้างอิงบนบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

供包装和销售参考。

ตรวจเช็คสภาพผิว

การทดสอบด้านผิวหนัง เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความรู้มากขึ้น และรู้จักเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิว

 

皮肤测试是必要的,因为如今大多数消费者将拥有更多的知识。并且知道选择温和的产品并且不会引起皮肤过敏反应 

 

ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะให้สินค้าของคุณเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้จำนวนมาก  คุณควรจะทำการทดสอบด้านผิวหนังดังนี้

因此,如果您希望自己的产品吸引到大量的现代消费者,则应按以下步骤进行皮肤测试

 

Irritation Test : เป็นการทดสอบการระคายเคืองต่อผิว เพื่อให้รู้ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณ จะก่อให้เกิดอาการระคายผิวต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่หรือไม่    ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านการทดสอบแล้ว  ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับเอกสารยืนยัน และคุณสามารถนำไปใช้

这是对皮肤刺激的测试。知道您的产品如果您的产品已经过测试,是否会对大多数用户造成皮肤刺激?您的产品将收到确认文件。你可以申请

 • รวมระยะเวลาทดสอบและส่งผล Final report : 4 - 6 สัปดาห์

 • 测试期间和结果。报告:4-6周。

 • ยื่นขอจดแจ้งเลขที่ อย. ได้ กรณีที่คุณต้องการจะใช้เคลมที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • 如果您想索取包装,请提交FDA注册号。

 •  สามารถใช้คำเคลมดังต่อไปนี้  :-  Dermatologically Tested/ Clinically Tested/ Non-Irritating

 • 可以使用以下声明:-经皮肤科测试/临床测试/无刺激性

Hypoallergenic Test : เป็นการทดสอบอาการแพ้ เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือไม่ ในคนที่มีผิวบอบบาง แพ้ง่าย เป็นต้น    ถ้าผลิตภัณฑ์ของผ่านการทดสอบนี้  คุณก็สามารถนำไปใช้ดังนี้

是过敏测试,看您的产品是否引起过敏,在皮肤敏感等人群中。是否已经过产品测试。您可以使用如下

 • ระยะเวลาการทดสอบและส่งผล Final report : 12 สัปดาห์

 • 测试时间和结果。最终报告:12周。

 • ยื่นขอจดแจ้งเลขที่ อย. ได้ กรณีที่คุณต้องการจะใช้เคลมที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • 如果您想索取包装,请提交FDA注册号。

 • สามารถใช้คำเคลมดังต่อไปนี้ :- Hypoallergenic product/ Dermatologically Tested/ Clinically Tested

 • 可以使用以下权利要求:-低变应原产品/经皮肤病学检验/临床检验

 • คำเคลมนี้สามารถนำไปใช้ทางการตลาดได้

เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

用于改善产品效果以达到预期效果

使用CUTOMETER:DUAL MPA 580检查皮肤状况,该皮肤可测量皮肤弹性。通过与各种探针配合使用,例如,Corneometer(测量水分),Mexameter(测量黑色素和红斑),Sebumeter(测量皮肤上的油含量)和Cutometer(测量皮肤弹性)。

ตรวจสอบสภาพผิวด้วยเครื่อง CUTOMETER : DUAL MPA 580  ที่ใช้วัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง โดยใช้งานร่วมกับหัววัดประเภทต่างๆ ได้แก่ Corneometer (วัดความชุ่มชื้น), Mexameter (วัดปริมาณ melanin และ erythema), Sebumeter (วัดปริมาณความมันที่ผิว) และ Cutometer (วัดความยืดหยุ่นผิว)

ตรวจสภาพผิว

CUTOMETER : DUAL MPA 580

เวลา 15 - 30 วัน

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

 - วัดความชุ่มชื้น

 - วัดเม็ดสีเมลานิน

 - วัดความมันของผิว

 - วัดความยืดหยุ่น