top of page

ยินดีต้อนรับสู่

เราคือห้องแลบเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำงานวิจัยและเวชศาสตร์ด้านชะลอวัยมาประยุกต์ใช้และการออกแบบภายใต้แนวคิดที่สร้างสรรค์ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

บารามี 
แลบบอราทอรีส์ 

Innovation Lab

bunlue+lab-barami.jpg

ที่บารามี แลบบอราทอรีส์, เราเชื่อในการผลักดันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Science Lab
Old Asian couple depositing for a new house

บริการที่แตกต่าง

เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ทันสมัยทางด้านสุขภาพ ความงามและความเป็นอยู่ที่ดี โดยใช้ความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และเวชศาสตร์ชะลอวัย

01

อาหารเสริมชะลอวัย

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะร่วมมือกับลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชะลอวัย ตามเงื่อนไข ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย

02

เวชสำอาง

เรานําเสนอเวชสําอางคุณภาพสูง มีนวัตกรรม ที่หลากหลาย ที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - One Stop Service

03

ผ้าอาบน้ำ หมวกสระผม

เราเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่มีไลน์การผลิตผ้าอาบน้ำ และหมวกสระผม และใช้วัสดุผลิตที่ทำจาก Viscose 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

04

นวัตกรรมใหม่

นำไอเดียที่สร้างสรรค์ของคุณ มาสร้างเป็นนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและเข้าสู่ตลาดได้

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ Mega Trends ที่กำลังมาแรงสุดในขณะนี้ คือ สังคมผู้สูงวัย (AGEING SOCIETY) ที่จะเป็นตัวผลักดันให้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ

ดร.เดวิด ซินแคลร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านชีวะโมเลกุล จาก Harvard Medical School ผู้แต่งหนังสือ LifeSpan ได้กล่าวไว้ว่า

- ความชราเป็นโรคอย่างหนึ่ง ที่สามารถรักษาชะลอให้ช้าลงได้ -

Happy old Vietnamese couple hugging
bottom of page