top of page

โรงพยาบาลหนองวัวซอ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังคงไม่ได้หยุดพัก ทั้ง รักษา ปกป้อง และต่อสู้กับไวรัสร้ายเพื่อคลี่คลายให้วิกฤต โควิด -19 จบลงเร็วที่สุด

#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

1.jpg

และท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้  บริษัทบารามี แลบบอราทอรีส์

ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกพื้นที่ ที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ทำงานอย่างเต็มที่

เพื่อประชาชนและประเทศชาติ และขอสนับสนุน

- Alcohol Hand Gel 72% v/v ขนาด 55 ml จำนวน 500 หลอด

มอบให้โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

2.jpg

บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาล และเป็นหนึ่งแรงหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

bottom of page