top of page

บริการของเรา

เรามีบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของคุณ - ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

พัฒนาสูตร 

สูตรเครื่องสำอางเฉพาะของคุณ สามารถเลือกกลิ่น สี เนื้อผลิตภัณฑ์ เป็นของคุณเอง!

ปรึกษา:

 - ฟรี 

ตรวจเนื้อผลิตภัณฑ์

หาสารต้องห้าม, ค่า SPF และ PA, ขนาดอนุภาคนาโน, เชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ

ปรึกษา:

 - ฟรี

บรรจุภัณฑ์ 

ให้คำปรึกษาและรับออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ตรงและเข้าได้กับผลิตภัณฑ์

ปรึกษา:

 - ฟรี

ทดสอบด้านผิวหนัง

การระคายเคืองต่อผิว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใบรับรอง เพื่อใช้ในการอ้างอิง

ปรึกษา:

 - ฟรี

Logo-อย.jpg

ติดต่อ อย.THAI FDA

บริการรับจดแจ้ง และลงทะเบียนเลขที่ อย. และดำเนินการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษา:

 - ฟรี

icon-Barami-NewColor-01.jpg

บารามี แลบบอราทอรีส์
Barami Laboratories

*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิต

กับบริษัทบารามี แลบบอราทอรีส์เท่านั้น*

ปรึกษา:

 - ฟรี

bottom of page