บริการของเรา 我们的服务

เรามีบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของคุณ - ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

我们提供各种服务。为了支持您的业务扩展-可以请求更多详细信息

พัฒนาสูตร 配方开发

สูตรเครื่องสำอางเฉพาะของคุณ สามารถเลือกกลิ่น สี เนื้อผลิตภัณฑ์ เป็นของคุณเอง!

ปรึกษา:

 - ฟรี 

免费预约

您独特的化妆品配方可以选择气味,颜色,产品质地这是您自己的!

ตรวจเนื้อผลิตภัณฑ์ 产品检验

หาสารต้องห้าม, ค่า SPF และ PA, ขนาดอนุภาคนาโน, เชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ

ปรึกษา:

 - ฟรี

免费预约

查找违禁物质,SPF和PA,值,纳米粒度,微生物等。

บรรจุภัณฑ์ 

ให้คำปรึกษาและรับออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ตรงและเข้าได้กับผลิตภัณฑ์

ปรึกษา:

 - ฟรี

免费预约

与产品相匹配的包装的咨询和设计。

ทดสอบด้านผิวหนัง 皮肤测试

การระคายเคืองต่อผิว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใบรับรอง เพื่อใช้ในการอ้างอิง

ปรึกษา:

 - ฟรี

免费预约

皮肤刺激对于需要证书的产品供参考

Logo-อย.jpg

ติดต่อ อย. 联系THAI FDA

บริการรับจดแจ้ง และลงทะเบียนเลขที่ อย. และดำเนินการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษา:

 - ฟรี

免费预约

通知服务并注册 THAI FDA编号并索取相关文件

icon-Barami-NewColor-01.jpg

บารามี แลบบอราทอรีส์

Barami Laboratories

*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิต

กับบริษัทบารามี แลบบอราทอรีส์เท่านั้น*

ปรึกษา:

 - ฟรี

免费预约

*我们保留订购客户的权利 仅与Barami Laboratories 合作*