top of page

NMN ช่วยลดมะเร็ง!

NMN ช่วยลดมะเร็ง ... ได้จริงหรือ?


NMN ช่วยลดมะเร็ง
NMN ช่วยลดมะเร็ง

นี่เป็นคำถามที่ผมมักจะถูกถามเวลาไปบรรยายเรื่องชะลอวัยเป็นประจำ หรือหลายคนที่ได้อ่านเรื่องมะเร็งก็อาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มว่า มันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยมั้ย


ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังว่า NMN ทำให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่ เพียงแต่มีบางคนที่ฟังแล้วเกิดคำถามขึ้นว่า เมื่อ NMN เข้าสู่ร่างกายแล้วเปลี่ยนไปเป็น NAD+ และเซลล์นำไปใช้สร้างพลังงาน ซึ่งพลังงานที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการซ่อมแซมและแบ่งตัวของเซลล์ ถ้ายังงั้น เซลล์มะเร็งก็สามารถใช้ NAD+ ในการสร้างพลังงานได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ด้วยหรือไม่?


เรามาสำรวจและหาคำตอบที่ทำให้คนสับสนกันดูครับ ...


อะไรที่ดีต่อเซลล์ปกติ ก็น่าจะดีต่อเซลล์มะเร็งด้วย!


กรณีที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว ตามทฤษฎี NMN สามารถเร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้เช่นเดียวกับสารอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการทํางานของเซลล์ตามปกติ เหมือนเช่น วิตามินบี, ธาตุสังกะสี, ธาตุเหล็ก, กลูโคส เป็นต้น


ฟังแล้วก็มีเหตุผล:- สารที่ดีต่อเซลล์ปกติทั่วไป ก็น่าจะดีต่อเซลล์มะเร็งได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น โฟเลตและ วิตามินบี โฟเลต (Folate) เป็นวิตามิน ที่มีความจําเป็นต่อการสร้าง DNA ซึ่งถือได้ว่า มีความสำคัญมากต่อเซลล์ปกติทั่วไป และเซลล์มะเร็งก็ต้องการนำไปใช้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน


ดังนั้นโฟเลตอาจจะไปเพิ่มการเติบโตของมะเร็งได้ ถ้าเป็นมะเร็งอยู่แล้ว แต่สิ่งสําคัญที่ต้องการสื่อให้เข้าใจคือ โฟเลตสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มแรก


นี่เป็นเพราะ เมื่อเซลล์ที่มีสุขภาพดี มีโฟเลตไม่เพียงพอ ทำให้เซลล์ปกติพวกนี้ไม่สามารถสร้างและรักษา DNA ให้ทำงานตามปกติได้ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ของ DNA (DNA mutation) และกลายเป็นมะเร็งในที่สุด ในกรณีแบบนี้ การขาดโฟเลตอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้


พูดง่ายๆ ก็คือ โฟเลตช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง (กรณีมีโฟเลตเพียงพอ) แต่ถ้าใครที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว ก็สามารถเร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งนั้นได้


แน่นอนว่านี่คือเหตุผล ที่เราจึงต้องการป้องกันมะเร็งตั้งแต่แรก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ประโยชน์จากการกินอาหาร, อาหารเสริม และ มาตรการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งNMN กับมะเร็ง


ในทางทฤษฎี สามารถใช้อธิบายกับ NMN ได้ด้วย NMN เป็นสารที่สําคัญมากต่อเซลล์ที่มีสุขภาพดี เพื่อให้เซลล์ทํางานอย่างถูกต้องและปกป้อง DNA และ epigenome (1*) ด้วยกลไกนี้ ทำให้ NMN สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ จากการกลายพันธุ์ใน DNA (และ epigenome)


ส่วนในกรณีที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว การกิน NMN เพิ่มเข้าไป ในทางทฤษฎี ก็น่าเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ เนื่องจากเซลล์มะเร็งเหล่านั้นสามารถนำ NMN ไปใช้ได้ด้วยแล้ว NMN ช่วยเร่งการเติบโตของมะเร็งได้จริงหรือ?


ไม่ว่า NMN จะเร่งการเติบโตของมะเร็งในมนุษย์ได้จริงหรือไม่ก็ตาม ... นี่เป็นคําถามที่เปิดกว้าง


มีบางงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า NMN สามารถเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อได้เจาะลึกเข้าไปดูงานวิจัยพวกนี้ จะพบว่า มีการทำวิจัยโดยใช้สภาวะแวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมาก


ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ ใช้หนูที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้เกิดเนื้องอกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว มาใช้ในงานวิจัย


ในทางกลับกัน การศึกษาอื่นๆ ก็ได้แสดงให้เห็นว่า NMN ที่ให้กับหนูที่เป็นมะเร็ง ไม่ได้เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็ง (2*) แต่อย่างใด

ดังนั้น จึงเป็นไปได้หมดที่ NMN อาจจะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็ง หรืออาจจะเร่งให้มะเร็งเติบโตมากขึ้นได้

NMN ช่วยลดมะเร็งได้ ด้วยการเสริมฤทธิ์การรักษามะเร็ง


มีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่า NMN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ การรักษามะเร็งแบบ ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)


ตัวอย่างเช่น การศึกษาล่าสุดบ่งชี้ว่า NMN ทําให้เนื้องอกไวต่อภูมิคุ้มกันบําบัด (3*) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันบําบัด (ภูมิคุ้มกันบําบัด เป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ให้สามารถเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้)


ที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้ คือ หนูที่เป็นมะเร็งและได้รับ NMN ไม่พบว่า มีเนื้องอกเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับ หนูที่เป็นมะเร็ง แต่ไม่ได้รับ NMN จากงานวิจัยนี้ บ่งชี้ว่า NMN ไม่ได้เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเลย


NMN ช่วยลดมะเร็ง กราฟ
NMN ช่วยลดมะเร็ง กราฟ

จากกราฟ: หนูที่ได้รับ NMN (เส้นสีน้ำเงิน) อย่างเดียว ไม่มีการเติบโตของเนื้องอกเพิ่มขึ้น เทียบกับหนูควบคุมที่ไม่ได้รับทั้ง NMN และไม่ได้รับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (เส้นสีดํา) ส่วนหนูที่ได้รับภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับการได้รับ NMN (เส้นสีแดง) มีขนาดของก้อนมะเร็งลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับเฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัดอย่างเดียว (เส้นสีเขียว)มีอีกงานวิจัยที่น่าสนใจ พบว่า นิโคตินาไมด์ (โมเลกุลที่คล้ายกับ NMN ที่เพิ่มระดับ NAD+ ได้) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันบําบัด ในการรักษามะเร็งได้อย่างมาก ซึ่งทำให้หนูจำนวนมากรอดชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ (4*)

ซึ่งทีมนักวิจัยได้กล่าวว่า "น่าตื่นเต้น ที่หนูทดลองที่ได้ CAR-T cell และ anti-PD1 (ภูมิคุ้มกันบําบัด) แสดงให้เห็นว่า การเสริม NAD+ เข้าไป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายเซลล์มะเร็งของ T-Cell ได้ดี


โดยรวมแล้วการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า อาหารเสริม ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อย่าง NMN สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันบําบัดให้กับ T-cell ได้ (5*)

การศึกษาเรื่องอายุยืนในหนูทดลอง


นอกจากนี้ ยังบอกด้วยว่า การศึกษาอายุยืนที่ทําในหนู ที่ได้รับ NMN เป็นเวลานาน ไม่พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งแต่อย่างใด


ดร.เดวิด ซินแคลร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยังได้กล่าวเสริมถึง NMN และ NAD+ ว่า "ทั้ง NR และ NMN ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประโยชน์ต่อสุขภาพของหนูสูงอายุ และ การรักษาเหล่านี้ไม่แสดงผลเสียต่อสุขภาพของหนู แม้จะทำการทดลองในระยะยาวก็ตาม"


NMN ช่วยลดมะเร็ง!


NMN มีความน่าสนใจมาก ที่สามารถลดการกลายพันธุ์ของ DNA ได้ มีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก ที่แสดงให้เห็นว่า การกิน NMN ช่วยลดความเสียหายของ DNA ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) (6*), เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ได้รับรังสี (6*) และในอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต (7*) อย่างมีนัยสําคัญ


เนื่องจากการกลายพันธุ์ของ DNA (DNA mutation) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดมะเร็ง ซื่ง NMN สามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งนี้ได้


นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอื่นที่แสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยเพิ่มการทํางานของ เซลล์ภูมิคุ้มกัน ที่ต่อสู้กับมะเร็ง นักวิจัยพบว่า การให้หนูทดลองกิน NMN จะช่วยเพิ่มการทำงานให้กับ NK cell (8*) ในการทำลายเซลล์มะเร็ง


นี่คือเหตุผลที่ นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก สรุปว่า NMN น่าจะเป็นสารที่มีแนวโน้มดี ที่ใช้ป้องกันมะเร็งได้ผล โดย โปรเฟสเซอร์ ไทเลอร์ ดีมาเรส จากห้องแลบ - Laboratory of Molecular Gerontology, National Institute on Aging, สหรัฐอเมริกา กล่าวสรุปว่า


"ความแก่ชรา เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญสําหรับมะเร็งหลายชนิด และกลไกในระดับโมเลกุล ที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชรา, โรคแก่ก่อนวัย (Progeria syndromes) และ พยาธิสภาพของมะเร็ง มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก


ดังนั้น การให้สารตั้งต้นของ NAD+ ทั้ง nicotinamide riboside (NR) และ nicotinamide mononucleotide (NMN) ถือได้ว่า เป็นกลยุทธ์ในการรักษา ที่ช่วยให้อาการของกลุ่มโรคแก่ก่อนวัย (Progeria) มีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งการรักษามะเร็งด้วย" (9*)


สรุป


การวิจัยบ่งชี้ว่า NMN ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ในความเป็นจริง มีโอกาสมากที่ NMN จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ ด้วยการลดการกลายพันธุ์ของ DNA หรือ เพิ่มการทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน (ที่ช่วยค้นหาและกําจัดเซลล์มะเร็ง)


ในกรณีที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว มีบางงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า NMN สามารถเร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ในขณะที่การศึกษาจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า NMN ไม่ได้กระตุ้นการเติบโตของมะเร็ง และยังมีการศึกษาวิจัยอื่น ๆ อีกมาก ที่เน้นถึงศักยภาพของ NMN ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็ง เช่น ภูมิคุ้มกันบําบัด เป็นต้น


การป้องกันโรคมะเร็ง เป็นเป้าหมายแรก และสําคัญที่สุด ที่เราต้องการบรรลุเป้าหมายให้มีอายุขัยที่ยาวนานที่สุด ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น NMN ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นและที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้
ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ ... 
⫸ Tel. 082-777-4461, 092-247-7006 
⫸ Line ID: baramilab หรือ sale.04 


อ้างอิง

1* - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6971268/

2* - https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/qm/d0qm00897d

3* - https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30554-4

4* - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34380043/

5* - https://www.baramilab.com/post/nmn-ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

6* - https://www.science.org/doi/10.1126/science.aad8242

7* - https://journals.lww.com/jasn/pages/articleviewer.aspx?year=2017&issue=08000&article=00012&type=Fulltext

8* - https://www.baramilab.com/post/nmn-เพิ่มประสิทธิภาพของ-nk-cell-ในการทำลายเซลล์มะเร็ง

9* - https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-cancerbio-030518-055905


#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #Cancer #NKCell #CAR_T_cell

bottom of page