top of page

NMN ช่วยปกป้องเซลล์ผนังลำไส้จากการฉายรังสี!

อัปเดตเมื่อ 30 ก.ย. 2566การฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งนิยมใช้กันมากในผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือไม่สามารถให้การรักษาด้วยคีโมบำบัดและในมะเร็งที่ตอบสนองต่อการฉายรังสีได้ดี เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า คนไข้กว่า 60-80% ที่ได้รับการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งในช่องท้อง หรือมะเร็งบริเวณอุ้งเชิงกราน จะได้รับผลกระทบจากการฉายรังสีในบริเวณลำไส้ได้


ด้วยเหตุนี้เอง ปัจจุบันก็ยังไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อลดความเสียหายของเนื้อเยื่อในลำไส้จากการฉายรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.ซาวและทีมวิจัยจาก Chinese Academy of Medical Sciences และ Peking Union Medical College ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่า NMN จะช่วยฟื้นฟูความเสียหายจากการฉายรังสีได้


จากงานวิจัยพบว่า NMN จะลดความเสียหายของ DNA และลดอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen Species: ROS) จากการฉายรังสีได้ และยังช่วยป้องกันลำไส้หนู (ที่ไม่มีโปรตีน NRF-2) จากการฉายรังสีได้ด้วยNMN ปกป้องผนังลำไส้จากการฉายรังสี


การฉายรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระจำนวนมาก และไปทำลาย DNA ของเซลล์มะเร็ง ขณะเดียวกันก็ไปทำลายเซลล์ปกติที่อยู่โดยรอบด้วย โปรตีน NRF-2 จะมีบทบาทสำคัญในการลดอนุมูลอิสระและลดการทำลาย DNA ได้


เนื่องจากว่า NRF-2 จะลดน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้คนสูงวัยมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจากการฉายรังสีได้สูง งานวิจัยนี้จึงต้องการทดลองเพื่อดูว่ามีผลกระทบอะไรในเซลล์ที่มีอายุ


โดยทั่วไป ไม่เพียงแต่เซลล์ลำไส้ที่มีโปรตีน NRF-2 บกพร่องและได้รับการฉายรังสีแล้ว จะมีปริมาณอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ยังมี DNA ถูกทำลายและเซลล์ตายมากขึ้นเท่านั้น แต่มันยังทำให้เซลล์ปกติเกิดการเสื่อมสลายมากขึ้นด้วย การค้นพบนี้ บ่งบอกว่า การฉายรังสีอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมมากขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งได้ และ NMN ยังช่วยให้เซลล์ลำไส้ที่มี NRF-2 บกพร่องดีขึ้นหลังการฉายรังสี


เซลล์ลำไส้หนูที่มีโปรตีน NRF-2 บกพร่อง (NRF2KO) พบว่า จะมีระดับอนุมูลอิสระสูงขึ้น และเมื่อได้รับ NMN (NRF2KO+NMN) พบว่า ระดับอนุมูลอิสระลดลง


เอ็นไซม์ เซอร์ทูอีน จะทำงานร่วมกับ NAD+ ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ ดร.ซาวและคณะพบว่า NMN จะไปเพิ่มระดับของเซอร์ทูอีน ทีมวิจัยได้ทดสอบว่า NMN และเซอร์ทูอีนจะปกป้องเซลล์ลำไส้จากการฉายรังสีได้หรือไม่ ด้วยการให้ NMN ปริมาณ 300 มก/กก/วัน จากนั้นก็นำหนูไปฉายรังสีบริเวณช่องท้อง


ทำการวัดผลเพื่อดูว่าเซลล์ลำไส้ถูกทำลายน้อยมากแค่ไหน รวมทั้งวัดความยาวของวิลไล (Villi: ส่วนของผนังลำไส้ที่ยืดยาวออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหาร) พบว่า ขณะที่ฉายรังสี จะไปลดความยาวของวิลไลในหนู (ที่ NRF-2 บกพร่อง) และยังไม่ได้ให้ NMN แต่เมื่อให้ NMN แล้วพบว่า ความยาวของวิลไลจะยาวกลับคืนมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า


NMN ช่วยปกป้องเซลล์ลำไส้ไม่ให้ถูกทำลายจากการฉายรังสีได้

จากรูป เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนูที่มี NRF-2 บกพร่องและไม่ได้รับการรักษา (CTRL), หนูที่มี NRF-2 บกพร่องและได้รับการฉายรังสี (NRF2KO-IR) จะมีวิลไลสั้นลง และเมื่อให้ NMN ในหนูพวกนี้ (NRF2KO-NMN+IR) พบว่าวิลไลจะยาวกลับคืนมาNMN ช่วยลดอาการข้างเคียงจากการรักษามะเร็งและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ


ปัจจุบันนี้ การรักษามะเร็งยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดและมักจะมีอาการข้างเคียงในระยะยาวตามมา อย่างไรก็ตาม อาการข้างเคียงเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วย NMN ตัวอย่างเช่น การให้ NMN ร่วมกับ Trexerutin (เป็นสารสกัดได้จาก ต้น Styphnolobium japonicum มีประสิทธิภาพสูงในการต้านการอักเสบของผิว) จะช่วยปกป้องการทำลายเซลล์หัวใจจากการให้เคมีบำบัด เช่น Doxorubicin เป็นต้น


นอกจากนี้ ดร.ซาวและคณะยังพบว่า NMN ช่วยรักษาอาการข้างเคียงระยะยาวจากการฉายรังสีได้อย่างดี

และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยภูมิต้านทาน (Immunotherapy) นวัตกรรมล่าสุดในการรักษามะเร็งโดยใช้เซลล์ที่สร้างภูมิต้านทานไปกดการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ตัวอย่างเช่น NMN จะไปเพิ่ม NK cell ในการรักษาด้วยภูมิต้านทาน ( NMN เพิ่มประสิทธิภาพของ NK cell ในการทำลายเซลล์มะเร็ง - คลิ๊ก!)


-------------------------------

อ้างอิง:-
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page