top of page

สาร Senolytics (ตอนที่ 2) ยับยั้งการเกิดคราบตะกอนในเส้นเลือด

อัปเดตเมื่อ 23 ม.ค.

คราบตะกอนในเส้นเลือด (Plaque) เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความดันสูง และเป็นสาเหตุหลักของการเกิด Stroke (เส้นเลือดตีบหรือแตก)


Senolytics ยับยั้งการเกิดคราบตะกอนในเส้นเลือด
Senolytics ยับยั้งการเกิดคราบตะกอนในเส้นเลือด

สารซีโนไลติก (Senolytic agents) เป็นสารที่ช่วยให้ร่างกายกำจัดเซลล์ซอมบี้ได้ โดยสารนี้จะไปกระตุ้นสวิทส์ Apoptosis ในเซลล์ที่หมดสภาพให้ทำงาน ทำให้เซลล์พวกนี้ตายและมีพื้นที่ให้เซลล์เกิดใหม่ได้เติบโต


ในการทดลองกับหนูที่มี ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว การกำจัดเซลล์ที่หมดสภาพจะไปยับยั้งการเกิดคราบตะกอนในเส้นเลือดแดง (plaque) ได้ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและเส้นเลือดได้ (Childs BG, Baker DJ, Wijshake T, et al. Senescent intimal foam cells are deleterious at all stages of atherosclerosis. Science. 2016 Oct 28;354(6311):472-7)


*** ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการสะสมของตะกอนไขมัน คอเลสเตอรอล หรือแคลเซียม จนทำให้หลอดเลือดแดงbottom of page