top of page

ทอรีน (Taurine) - ในเครื่องดื่มชูกำลังช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น?

อัปเดตเมื่อ 22 ม.ค.


ทอรีน (Taurine) - ในเครื่องดื่มชูกำลังช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น?
ทอรีน (Taurine) - ในเครื่องดื่มชูกำลังช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น?

ประเด็นสำคัญ:


  • ความเข้มข้นของทอรีนในเลือดจะลดลงตามอายุในหนู ลิง และมนุษย์

  • อายุขัยเฉลี่ยของหนูที่ได้รับทอรีนเพิ่มขึ้น 10 ถึง 12% และ Life expectancy ที่ 28 เดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 18 ถึง 25%

  • หนูและลิงวัยกลางคนที่เลี้ยงด้วยทอรีนมีสุขภาพกระดูก กล้ามเนื้อ ตับอ่อน สมอง ไขมัน ลำไส้ และระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น


ทอรีน (Taurine) ส่วนผสมสำคัญในเครื่องดื่มชูกำลังช่วยอะไร?


เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy drink) ชนิดแรกเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2492 โดยมีแบรนด์สินค้าชื่อ "Dr Enuf" ซึ่งถูกผลิตขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแทนน้ำอัดลม และมีรสเลมอนมะนาว พร้อมด้วยวิตามินบีและคาเฟอีน


จนกระทั่ง 35 ปีต่อมา เมื่อผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ P&G ชาวออสเตรียคนหนึ่งบังเอิญไปพบกับคุณเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ไทยชื่อ "กระทิงแดง" ในระหว่างการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ และจากนั้นทอรีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาท


นอกเหนือจากส่วนผสมทั่วไปแล้ว เครื่องดื่มชูกำลังนี้ยังประกอบด้วย Inositol ซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่พบในสมอง และทอรีน (Taurine) ซึ่งมีขายเป็นยาแก้เมาค้าง หุ้นส่วนทั้งสองคน ยังร่วมกันปรับแต่งสูตรดั้งเดิมและเพิ่มฟองอากาศเพื่อสร้างกระทิงแดง - เครื่องดื่มชูกำลังสมัยใหม่จึงถือกำเนิดขึ้น!


เหตุผลจริงๆ ในการเพิ่มทอรีนลงไปในสูตรเครื่องดื่มชูกำลัง ยังไม่ชัดเจน และในปัจจุบันหลายบริษัทก็ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นกัน นอกเหนือจากการอ้างเหตุผลเห็นอย่างหลวมๆ ถึงบทบาทของทอรีนต่อหัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตาม, มีงานวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณที่น่าจะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การผสมทอรีนลงในกระทิงแดง ช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านแอโรบิกและจิตใจ (R) และอีกงานวิจัยที่พูดถึงว่า ทอรีนจะไปยับยั้ง neurotransmitter receptor (ตัวรับสื่อประสาท) ซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบลง (R)


การศึกษาที่ได้ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ในวารสาร Science เผยให้เห็นว่า ทอรีน (Taurine) ซึ่งเป็นสารอาหาร ที่มักพบในเครื่องดื่มชูกำลัง (Energy drink) หลายชนิด นี่อาจจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัย ที่อยากจะมีสุขภาพดีและส่งเสริมการมีอายุยืนยาว


จากการศึกษาพบว่า ระดับทอรีนมีแนวโน้มจะลดลงตามอายุในหนู ลิง และคน ตามการค้นพบของนักวิจัยจาก National Institute of Immunology ในอินเดียและสถาบันอื่นๆ อีกหลายแห่ง การลดลงของทอรีนนี้ สามารถระงับได้โดยการให้ทอรีนแก่หนูและลิง ซึ่งจะส่งผลให้อายุขัยของสัตว์พวกนี้เพิ่มขึ้น หรือระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ด้วยสุขภาพที่ดี


นอกจากนี้ จากการทดลองยังพบด้วยว่า หนู หนอน และยีสต์ที่เลี้ยงด้วยทอรีน ยังมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอีกด้วย จากการค้นพบเหล่านี้ น่าจะเชื่อได้ว่า การเสริมด้วยทอรีนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสูงวัยและอาจช่วยให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นด้วยการขาดทอรีนอาจทำให้เราแก่เร็วขึ้น
การขาดทอรีนอาจทำให้เราแก่เร็วขึ้น

Singh et al., 2023 | Science - การขาดทอรีนอาจทำให้เราแก่เร็วขึ้น ปริมาณทอรีนในเลือดจะลดลงเมื่อผู้คนมีอายุมากขึ้น (ซ้ายบน) เมื่อยับยั้งการลดลงนี้ ด้วยการให้ทอรีน อายุขัยพร้อมสุขภาพที่ดีของหนูและหนอนก็เพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่กับยีสต์ (ซ้ายล่างและตรงกลางบน) การเสริมด้วยทอรีนเปลี่ยนสัญญาณของความชราเล็กน้อย (ปานกลาง) ระดับทอรีนที่ลดลงในมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับโรคต่างๆ มากมาย (ขวาบน) หากต้องการรู้ว่า ทอรีนชะลอการแก่ชราในมนุษย์หรือไม่ จำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีการควบคุม (ล่างขวา) 


การขาดทอรีนอันเป็นสาเหตุของความชรา


การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า ระดับทอรีนในเลือดมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของคนเรา อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่า ความเข้มข้นของทอรีนในเลือดส่งผลต่อกระบวนการชราหรือไม่ เพื่อจะตรวจสอบเรื่องนี้ ผู้เขียนร่วม Parminder Singh และ Kishore Gollapalli นำทีมนักวิจัยในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการวัดความเข้มข้นของทอรีนในเลือดในช่วงสูงวัย และตรวจสอบผลของการเสริมทอรีนที่มีต่อสุขภาพและอายุขัยในหลายสัตว์หลายชนิด


จากผลการศึกษาครั้งนี้ ปริมาณสารทอรีนที่พบในเลือดของหนู ลิง และคนที่มีอายุมาก จะลดน้อยลง ในลิงอายุ 15 ปี มีระดับของทอรีนในซีรัมต่ำกว่าลิงอายุเพียง 5 ปีถึง 85% ในทำนองเดียวกัน ปริมาณทอรีนที่พบในซีรั่มของผู้สูงอายุนั้นต่ำกว่าปริมาณที่พบในซีรั่มของคนหนุ่มสาวประมาณ 20%


เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทอรีนกับความแก่ชรา ทีมวิจัยจึงตัดสินใจตรวจสอบผลของการเสริมด้วยทอรีนในสัตว์หลายชนิด ในการทดลอง พวกเขาได่ให้ทอรีนหรือน้ำเกลือกับหนูตัวผู้และหนูตัวเมีย วันละครั้งจนกว่าจะตาย การเสริมด้วยทอรีนช่วยยืดอายุหนูทั้งตัวผู้และตัวเมียเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการเสริมทอรีน การให้ทอรีนทำให้อายุขัยเฉลี่ยของหนูเพิ่มขึ้น 10–12% และทำให้ Life expectancy ที่ 28 เดือนเพิ่มขึ้น 18–25%  การเสริมด้วยทอรีนช่วยเพิ่มอายุขัยของหนู
การเสริมด้วยทอรีนช่วยเพิ่มอายุขัยของหนู

Singh et al., 2023 | Science - การเสริมด้วยทอรีนช่วยเพิ่มอายุขัยของหนู โดยไม่คำนึงถึงเพศ หนูที่ได้รับทอรีนจะมีชีวิตรอดได้นานกว่าหนูควบคุม (ไม่ได้ทอรีน) อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10–12% และ Life expectancy ที่ 28 เดือนเพิ่มขึ้น 18–25% ค่าเฉลี่ยอายุขัยโดยประมาณของหนูควบคุมตัวเมียและตัวผู้มีความสอดคล้องกันในกลุ่มประชากรอิสระสองกลุ่ม (ตัวเมีย: 871 ถึง 885 วัน; ตัวผู้: 785 ถึง 815 วัน)


เพื่อตรวจสอบว่า ผลของการเสริมทอรีนต่ออายุขัยที่พบในหนูนั้นมีลักษณะเฉพาะกับสัตว์แต่ละชนิดนั้นหรือไม่ Singh และเพื่อนร่วมงานได้ตรวจสอบว่า การเสริมทอรีนจะช่วยยืดอายุขัยในหนอนและยีสต์หรือไม่ ซึ่งพบว่า ทอรีนช่วยเพิ่มอายุขัยของหนอน แต่ไม่มีผลต่ออายุขัยของยีสต์ ซึ่งมีเซลล์เดียว


เนื่องจากการรักษาการต่อต้านวัยชรา ที่สำคัญไม่เพียงแต่จะเพิ่มอายุขัย (Lifespan) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุสุขภาพ (Healthspan) อีกด้วย นักวิจัยจึงให้เหตุผลว่า พวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบสุขภาพของหนูที่ได้รับทอรีน ซึ่งอยู่ในช่วงกลางของอายุขัยด้วย พวกเขาพบว่า การเสริมทอรีนช่วยปรับปรุงการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อ ตับอ่อน สมอง ไขมัน และระบบลำไส้ ซึ่งบ่งชี้ว่า สุขภาพโดยรวมของหนูที่ได้รับทอรีนดีขึ้น ในแง่ของการแก่ชราของสมอง ระดับทอรีนที่เพิ่มขึ้น จะเชื่อมโยงกับความวิตกกังวลที่ลดลงและความจำที่ดีขึ้นในหนูที่ได้รับทอรีน


นักวิจัยยังไม่ได้ทำการทดสอบผลของการให้ทอรีนในมนุษย์ แต่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับทอรีนและตัวชี้วัด (Marker) ของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ ระดับทอรีนในมนุษษ์ที่ลดลงในระหว่างกระบวนการแก่ชรา มีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพ ที่ไม่ดีหลายประการ รวมถึงโรคอ้วน โรคตับ และความดันโลหิตสูง พวกเขายังพบว่า ระดับทอรีนจะเพิ่มขึ้นหลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก


แม้ว่าการค้นพบนี้จะน่าสนับสนุน แต่เพื่อที่จะดูว่า การขาดทอรีนเป็นตัวขับเคลื่อนความชราในมนุษย์หรือไม่ การทดลองเสริมทอรีน ที่มีการควบคุมอย่างดีในระยะยาวจึงจำเป็นต้องทดสอบดูผลลัพธ์ทั้งในอายุขัย (Lifespan)และอายุสุขภาพ (Healthspan)


ทอรีนช่วยเพิ่มสุขภาพและอายุยืนยาวได้อย่างไร?


แนวทางการรักษา ที่มีวัตถุประส่งค์ในการเพิ่มอายุขัยของผู้คน จะต้องตอบคำถามว่า แนวทางนั้นจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร ในหลายกรณี มีการแสดงให้เห็นว่า มาตรการประเภทนี้มีส่วนทำให้เกิดการจำกัดแคลอรี่และการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมอื่นๆ ด้วย


ในลักษณะเดียวกันนี้ Singh และ Golapalli ค้นพบว่า การให้ทอรีนเพิ่มเติมแก่หนู ไม่ส่งผลต่อปริมาณอาหารทั้งหมดที่หนูกิน อย่างไรก็ตาม การที่น้ำหนักตัวหนูลดลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่า หนูบริโภคแคลอรี่น้อยลง เมื่อทอรีนถูกฉีดให้กับหนู พวกมันจะใช้พลังงานมากขึ้นและย่อยอาหารได้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารได้ดีเพียงใด การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของลำไส้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากทอรีนจับกับกรดน้ำดีเพื่อสร้างเกลือน้ำดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไขมันจากอาหารได้ การวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องมีการศึกษาว่า ทอรีนช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายอย่างไร รวมถึงลักษณะการดูดซึมสารอาหารอย่างไร


ทอรีนอาจมีความสัมพันธ์กับสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีศักยภาพในการต่อต้านวัยชราอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระกับอายุขัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่สารประกอบเหล่านี้มีบทบาทในโรคต่างๆ มากมายที่มาพร้อมกับการแก่ตัวลง


Singh และ Gollapalli พบว่าหนูที่ได้รับทอรีนจะมีความเสียหายต่อ DNA ของพวกมันน้อยกว่าและมีความทนทานต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นมากกว่า นี่แสดงให้เห็นว่า ทอรีนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการเสริมทอรีนจากการศึกษาอื่นๆการเสริมทอรีนมีอันตรายหรือไม่?


แม้ว่าทอรีนจะถูกเติมลงในสูตรอาหารของเด็กและเครื่องดื่มชูกำลังหลายยี่ห้อ แต่ผลของทอรีนยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในการวิจัยทางการแพทย์


ทอรีนมีอยู่แล้วในร่างกายมนุษย์ ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่การเสริมทอรีนจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากนัก ยังไม่มีการทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ในวงกว้างในระยะยาว และปริมาณที่เท่ากันที่ใช้ในการศึกษาของ Singh และ Gollapalli จะสูงมากในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากยังไม่มีการทดสอบใดๆ ดังกล่าว


มีข้อบ่งชี้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่อาจเป็นผลดีต่อการเสริมด้วยทอรีน Singh และ Gollapalli ได้แสดงให้เห็นว่าทอรีนช่วยให้สุขภาพกระดูกดีขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อหนูได้รับทอรีน โครงสร้างกระดูกของหนูเหล่านั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี ทอรีนเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของจุลินทรีย์ ถึงกระนั้นคุณไม่ควรมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มปริมาณทอรีนในอาหารของคุณเพียงอย่างเดียว เพราะการทำเช่นนี้อาจทำให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับอาหารที่คุณกินได้ไม่ดีต่อสุขภาพ


ดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมทอรีนเพื่อทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้น จึงควรทำด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับแนวทางการรักษาอื่นๆ ในการพิจารณาว่าการขาดทอรีนเป็นสาเหตุของการแก่ชราในมนุษย์หรือไม่นั้น เรื่องนี้จำเป็นต้องทำการศึกษาการเสริมทอรีนที่มีระยะยาว มีการควบคุมอย่างดี และวัดผลด้านสุขภาพและอายุขัยเป็นผลลัพธ์ References


  1. Parminder Singh et al.,Taurine deficiency as a driver of aging. Science380,eabn9257(2023). DOI:10.1126/science.abn9257

  2. Joseph McGaunn Joseph A. Baur. Taurine linked with healthy aging. Science380,1010-1011(2023). DOI:10.1126/science.adi3025

bottom of page