OVERWRAP

ปัจจุบัน หลายประเทศระบุให้สินค้าเครื่องสำอางต้องทำการ Overwrap ด้วยฟิล์มชนิดพิเศษ

OVERWRAP

ทางบารามี แลบบอราทอรี่ส์ จึงได้ใช้เครื่องจักรพิเศษทำการ overwrap ด้วยฟิล์มคุณภาพพิเศษ ตามมาตรฐานส่งออกโดยเฉพาะ   เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการทุกท่าน

 

BARAMI LABORATORIES 使用特殊的机械包裹特殊质量的薄膜。根据特定的出口标准,以支持所有运营商的扩展

 

หากมีปัญหาเรื่อง Overwrap กล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะ

如果包装纸包装盒有问题,是否

  • ต้องการส่งออก แต่หาที่ทำไม่ได้

  • 想要出口但找不到合适的地方

  • หาฟิล์มชนิดพิเศษไม่ได้

  • 找不到特殊类型的胶卷

  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางทำไม่ได้

  • 化妆品厂不能

  • มีงานด่วน หาที่ทำไม่ได้

  • 有一项紧迫的工作发现无法完成。

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ...

查询详细信息...