top of page

OVERWRAP

ปัจจุบัน หลายประเทศระบุให้สินค้าเครื่องสำอางต้องทำการ Overwrap ด้วยฟิล์มชนิดพิเศษ

OVERWRAP

ทางบารามี แลบบอราทอรี่ส์ จึงได้ใช้เครื่องจักรพิเศษทำการ overwrap ด้วยฟิล์มคุณภาพพิเศษ ตามมาตรฐานส่งออกโดยเฉพาะ   เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการทุกท่าน

 

หากมีปัญหาเรื่อง Overwrap กล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะ

  • ต้องการส่งออก แต่หาที่ทำไม่ได้

  • หาฟิล์มชนิดพิเศษไม่ได้

  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางทำไม่ได้

  • มีงานด่วน หาที่ทำไม่ได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ...

bottom of page