top of page

Moisturizing hand cream

            ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมือ ควบคู่ไปกับการช่วยปกป้องผิว ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Broad Spectrum Antibacterial) ที่ครอบคลุมทั้งเชื้อกรัมบวกและกรัมลบ  เชื้อราและเชื้อไวรัส รวมทั้งฆ่าเชื้อไวรัส (Enveloped Coronavirus) ได้ด้วย

Moisturizing-Hand-Cream-35g-04.jpg

MOISTURIZING HAND CREAM

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว ปราศจากแอลกอฮอล์

ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมทั้งช่วยปกป้องผิว

ราคา

120฿

Moisturizing-Hand-Cream-50g-06.jpg

MOISTURIZING HAND CREAM

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว ปราศจากแอลกอฮอล์

ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมทั้งช่วยปกป้องผิว

ราคา

160฿

bottom of page